Huvudmeny
Helena Francke

2017-02-23

Internationell inspiration efter STINT-stipendium

Helena Francke tillbringade hösten vid ett universitet i Hongkong för att få internationella influenser. Detta möjliggjordes av ett STINT-stipendium.

– Min huvudsakliga uppgift var att hålla en kurs för masterstudenter vid School of Journalism and Communication, men jag har också suttit med vid andras undervisning för att inspireras av dem. Bara att sätta sig in i hur utbildningssystemet fungerar i Hongkong tog en del tid, som att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns jämfört med vårt svenska system.