Huvudmeny
avbockning på checklista

2017-11-17

Väl godkänt i granskning av arbetet för hållbar utveckling

I början av november granskades högskolans hållbarhetsarbete av RISE Research Institutes of Sweden i en omcertifierings- och uppgraderingsrevision. Betyget vid revisionen blev väl godkänt.

– Hållbar utveckling har blivit en naturlig del av verksamheten. HU-diplomeringen av kurser är en drivande faktor i sammanhanget, kommenterar rektor Björn Brorström. I revisionrapporten poängterar man också att både ledning som intervjuade medarbetare visar ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna. Exempel på förbättringar som genomförts, utöver arbetet att få in hållbar utveckling (HU) som en naturlig del i verksamheten och diplomering av kurser, är att kvaliteten i studenternas...