Huvudmeny

Akademins administrativa stöd

Här kan du som jobbar på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT se vart du ska vända dig med dina administrativa frågor.

Lön och tjänsteplanering

Frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan besvaras av HR-lön. Till HR-lön

Tjänsteplanering, TFU: Du som lärare har eget ansvar att din TFU stämmer. Om något är felaktigt kontaktar du din studierektor alternativt biträdande sektionschef.

Ekonomi

För frågor om fakturor, kontering, projektekonomi etc vänder du dig till sektionens kontaktperson på ekonomiavdelningen:

Kontaktperson för Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap: Anna-Lena Johansson

Kontaktperson för övriga sektioner inom akademin: Peter Thulin

Internationellt utbyte och samarbete

Du som arbetar på Högskolan i Borås har många olika möjligheter till fortbildning och utveckling genom internationellt utbyte och samarbete. Läs mer på webbsidorna om internationellt utbyte och samarbete.

Internationell koordinator för Biblioteks- och informationsvetenskap och Informationsteknologi: Karl-Fredrik Ahlmark

Internationell koordinator för Förskollärarutbildning och Lärarutbildning: Agneta Welin Mod

Kommunikation

För frågor om intern och extern kommunikation, exempelvis kommunikationsplaner, event, trycksaker, webbsidor och pressmeddelanden,  kontakta kommunikation@hb.se 

Akademikommunikatör: Helen Rosenberg

Ledningsstöd

Handläggare för akademins ledningsråd: Christina Player Pellby

HR-Specialist: Malin Eriksson