Huvudmeny

Biblioteks- och informationsvetenskap

Här kan du som arbetar på Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap se till vem du ska vända dig med dina frågor.

Utbildningsstöd

Studie- och karriärvägledning

Utbildningsadministration

Resultatrapportering och ändring av provuppsättning skickas till bhs-ladok@hb.se
Ärenden från studenter mailas i första hand till a3@hb.se

Reservantagning, tentamenstillfällen och arkivering:

Övergripande utbildningsadministration:

Systemstöd/systemadministration

Forskarutbildningsstöd

Ledningsstöd