Huvudmeny

Doktorandseminarium med middag


Som doktorand och handledare är du välkommen att ta del av och dela med dig av den forskning som bedrivs inom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Måndagen 2 mars 13:00-17:00 har alla doktorander inom akademin möjlighet att presentera sin forskning på fem minuter genom till exempel poster eller interaktiva media för identifikation och orientering av pågående projekt. Detta är ett tillfälle för doktorander och handledare inom olika forskningsfält att träffas, ställa frågor och utbyta erfarenheter. Seminariet övergår sedan i en gemensam middag i VIP-matsalen/Gröna matsalen, där de goda diskussionerna kan fortsätta. 

Anmälningar tas emot till och med 13 februari. Efter det återkommer vi med  lokal för seminariet samt schema för presentationerna.

Hälsar
Marianne Strömberg, Åsa Söderlind och Ulf Johansson

Anmäl dig här

Jag deltar på seminariet 13:00-17:00

Jag deltar på middagen 17:30-19:00