Huvudmeny
Helena Francke

2017-02-23 13:30

Internationell inspiration efter STINT-stipendium


Helena Francke har tillbringat hösten vid ett universitet i Hongkong för att få internationella influenser. Detta möjliggjordes av ett STINT-stipendium. Nu är hon hemma igen, och hoppas kunna inspirera fler att söka stipendium. Hej Helena, vad gjorde du under din vistelse i Hongkong?

– Min huvudsakliga uppgift var att hålla en kurs för masterstudenter vid School of Journalism and Communication, men jag har också suttit med vid andras undervisning för att inspireras av dem. Bara att sätta sig in i hur utbildningssystemet fungerar i Hongkong tog en del tid, som att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns jämfört med vårt svenska system.

– Jag gick dessutom på flera högskolepedagogiska seminarier och workshops, samt gjorde ett studiebesök i Singapore.

Vilka likheter kunde du se mellan den akademiska miljön i Hongkong jämfört med i Sverige?

– En sak jag la märke till var att de högskolepedagogiska diskussionerna var i stort sett var samma där som här. De håller på att ta fram onlinebaserat kursmaterial som går att använda utanför klassrummet. Det pratades mycket om ”flipped classrooms” och MOOC, som ju är saker på tapeten även här i Sverige.

– Många av perspektiven i undervisningen där är desamma som här. De teorier och den forskning som hänvisas till är ofta europeisk eller amerikansk, åtminstone i de kurser som ges på engelska. Varför det är så kan jag bara spekulera i. Kina har förvisso en lång kunskapstradition, men disciplinen kommunikationsvetenskap har starka band till västerländska miljöer. Och Hongkong har ju också en lång brittisk historia.

Vad var annorlunda i Hongkong, jämfört med i Sverige?

– När det gäller hur man lägger upp undervisningen var skillnaderna mycket mindre än jag väntat mig. Men en väldigt påtaglig sak gäller de fenomen man undervisar om. Jag arbetar mycket med informationssökning, sökmotorer och sociala medier, och många av de studenter jag undervisade i Hongkong kom från fastlands-Kina. Det innebär att de inte använder samma sökmotorer som i Sverige, inte heller samma sociala medier. Det är klart att jag visste det, men det blev en lärorik påminnelse när jag tillsammans med studenterna skulle diskutera exempelvis hur ”privacy” hanteras i amerikanska och kinesiska sociala medier. Och att ha ett mer globalt perspektiv är något kommer jag att tänka på lite mer när jag undervisar på hemmaplan också. En del av våra studenter är internationella, och de tjänster vi tar för givna på internet här i Sverige är inget som tas för givet i alla länder.

– I Sverige har vi också ett utbildningssystem som på vissa sätt är mer flexibelt. Här kan studenterna göra omtentor, det kan de inte i Hongkong. Lämnar du inte in uppgifterna i kursen, får du inte en andra chans. Då får du helt enkelt gå kursen igen, vilket också innebär att du får betala för den en gång till.

Vad var mest givande med ditt besök?

– Det var väldigt givande att få auskultera, det vill säga delta vid andras undervisning. Det kan vi ju förvisso göra här hemma också, och är något som vi med fördel borde försöka ta oss tid till oftare. Det var också givande att se att mycket inte var så väldigt annorlunda. Och så var det ämnesmässigt inspirerande att lyssna till kollegor som undervisade i ett annat ämne än mitt eget. Det var som att gå en kurs, men att slippa tentera.

Hur kändes det att komma hem igen?

– Som att ha varit borta en vecka! Visst har det hänt mycket här under tiden, men samtidigt är ju det mesta som det var för ett halvår sedan. Och så har jag så klart blivit inspirerad av min resa, och bär med mig tankar om vad vi skulle kunna göra här på högskolan framöver – ett litet steg i taget.

Vill du veta mer om Helenas vistelse i Hongkong?

Kl. 10-11:30 den 22 mars anordnar Helena ett möte i sal H402, för de som är intresserade av att höra mer eller gå ner mer på djupet i vissa frågor.

Till kalendarieposten

Läs mer

Läs Helenas blogg från vistelsen i Hongkong

Läs nyheten från när Helena tilldelades stipendiet Teaching Sabbatical – STINT

Mer om Teaching Sabbatical – STINT

Text: Helen Rosenberg
Bild: Lars Ardarve