Huvudmeny

Kallelse till planeringskonferens - Sektionen för informationsteknologi

Datum: 23 november 2016

Plats: Pulsen Konferens

Din anmälan vill vi gärna ha så tidigt som möjligt, dock senast 2016-11-21.
Välkommen!

Anmälan

Deltar:*