Huvudmeny

Planeringsdagar - Lärarprofession

Välkommen på planeringsdagar 21-22 juni på Strandbaden i Falkenberg.

Vi samlas tisdagen den 21 juni kl 7.45 vid Högskolan i Borås för gemensam avfärd med buss kl 8.00.
Hemfärd med buss onsdagen den 22 juni kl 15.00.

Bussen stannar för på- och avstigning vid Delsjömotet i Göteborg och vid Varberg norra. Vill du ta dig till Strandbaden på annat sätt bekostar du resan själv.

Utförligt program för dagarna kommer veckan innan planeringsdagarna.
Om du inte kan närvara så kontakta din närmaste chef.
Anmälan senast 18 maj, anmälan är bindande.

Välkomna!
Lill, Margareta och Lena

Planeringsdagar - Lärarprofession

*Deltar


*Jag vill övernatta

*Jag vill åka med i bussen från