Huvudmeny
Trappa av böcker som går upp emot ljus

Dialogdagen 2016

Hur ska vi inom akademin arbeta tillsammans för att nå högskolans mål att öka forskningsvolymen och för att öka forskningsmedvetenheten i akademins verksamhet? Hur påverkas du – och hur vill du påverka?

Vi kommer under Dialogdagen utbyta tankar och idéer och ta fram konkreta förslag kring hur vi kan öka akademins forskningsmedvetenhet och forskningsvolym, samt forskningsanknytning i utbildningarna. En planeringsgrupp, sammansatt av ca 20 medarbetare från olika delar av akademin har formulerat nedanstående huvudfrågor för dagens arbete. Dessa frågor utgör utgångspunkten för våra gemensamma diskussioner.

Hur ska vi inom akademin arbeta tillsammans för att nå högskolans mål att öka andelen forskning, för att öka forskningsmedvetenheten i akademins verksamhet och för att främja utbildningarnas forskningsförankring?

Hur påverkas du – och hur vill du påverka?

Arbetsformerna kommer att vara dialogbaserade och bygger på aktiv medverkan från alla deltagare.

Tid: 24/8 kl. 08:30-17:00
Plats: Grand Hotel, Hallbergsplatsen 2, Borås

Till detaljerat program

Till underlag för Dialogdagen