Huvudmeny

Program för Dialogdagen

Vi kommer att arbeta under dagen med storgruppsmetodik, så kallad Large Group Intervention (LGI) eller Large Scale Intervention (LSI). Det betyder att allt arbete görs tillsammans i rummet och att alla deltar på samma villkor, oavsett roll eller position inom akademin. Just belysningen från olika perspektiv och positioner ger möjlighet att driva kraftfull och hållbar utveckling.

Basen för dagen är dialog med varandra, med nyfikenhet och inlyssning. Arbetet är till stor del självorganiserat. Vi kommer att arbeta med dialog i mindre grupper med ”maximal mix” av personer.

På förmiddagen kommer Ann-Sofie Axelsson att koppla arbetet till högskolans vision och alla kommer sedan tillsammans ta fram och utforska korta exempel på vad vi gör idag inom akademin som bidrar till ökad forskning, forskningsmedvetenhet och forskningsanknytning i utbildningarna, utifrån den roll var och en har.

På eftermiddagen ser vi hur vi kan stärka framgångsfaktorerna och vilka hinder och utmaningar som finns.  Huvudfokus är ett arbetspass där var och en väljer en fråga för att diskutera och skapa förslag och rekommendationer kring.

Dialogdagen avslutas med en mycket kort återkoppling till akademins ledningsråd och en inledande reflektion från dem kring förslagen. En systematisk efterbearbetning av förslag och resultat, samt förslagsställande till akademins ledning, genomförs efter dialogdagen av en mindre arbetsgrupp med representanter från dagen.

Vi kommer även att utvärdera hur vi arbetat tillsammans.

Några hålltider för dagen:

 

Metodik
För er som är intresserade av storgruppmetodik finns en rad specifika metoder att ta del av, och under dagen kommer vi att använda varianter på en del av dessa. (World Café, Open Space, Theory U, Work out, Deep Democracy etcetera. Alla går att googla och många har bra hemsidor.) Det finns även publicerat en praktisk och ambitiös övergripande metodguide för Large Group Interventions av Tonnie van der Zouwen, fil.dr., (Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions, 2011) för er som vill fördjupa er inom området.

08:30             Uppstart

                      Arbetspass

10:10, ca        Kaffe

                      Arbetspass

12:00-13:00   Lunch

                      Arbetspass      

14:30, ca        Kaffe

                      Arbetspass      

16:30             Avrundning med utvärdering

                      Avtackning av kollega

16:55             Avslut