Huvudmeny

Underlag för Dialogdagen

Inför Dialogdagen presenteras här ett antal underlag. Viktigt att tänka på är att det inte är underlagen i sig som ska diskuteras under dagen, utan att dessa ska stå som bakgrund till de diskussioner som förs.

Under eftermiddagen på Dialogdagen kommer vi att diskutera ett antal nyckelfrågor kring forskning vid akademin, utifrån teman. Dessa frågor hittar du här:

Tema och nyckelfrågor (pdf)

 

En utförlig beskrivning av akademins forskning och utbildning finns här:

Verksamhetsbeskrivning, nuläge (pdf)

Under Dialogdagen kommer en kortversion av dokumentet, med de viktigaste kvantitativa uppgifterna, finnas utskriven vid varje bord.

Kortversionen av verksamhetsbeskrivningen  hittar du här (pdf)

 

Det sista underlaget utgörs av ett förslag till Mål och strategi för akademin:

Förslag till Mål och strategi för utbildning och forskning inom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (pdf)