Huvudmeny

Meriteringsprogram

Planerar du att meritera dig till docent eller professor? Eller undrar du vad det innebär? Under våren 2016 erbjuder A3 ett program för att stötta akademins medarbetare i en kommande meritering till docent eller befordran till biträdande professor eller professor.

Programmet består av två delar där den första riktar sig lite bredare och den andra fokuserar på docentmeritering. Båda delarna ges till största delen på engelska.

Del 1: Informationstillfälle

7 april kl.13:00-14:30

Vid informationstillfället presenteras förutsättningarna för och det praktiska arbetet med att ansöka om meritering eller befordran.

  • FoU-nämnden beskriver kort nämndens ansvar i docentmeriteringsärenden och de nuvarande och kommande kriterierna för antagning som docent, biträdande professor och professor.
  • Akademi- och sektionsledning presenterar sin syn på meritering och befordran
  • Anställningsutskottet och HR beskriver ansökningsprocessen och vilket stöd man kan få
  • Frågestund

Du kan välja att endast gå detta informationstillfälle utan att ta del av hela meriteringsprogrammet.

Tillfället riktar sig till dig som inom de närmaste åren kommer att ansöka om att antas som oavlönad docent eller om befordran till biträdande professor eller professor, till dig som håller i utvecklingssamtal (t.ex. studierektorer) eller till dig som är nyfiken på vad meritering och befordran innebär.

Anmäl dig senast 4 april

Del 2: Program för blivande docenter

  • 7 april kl. 13:00-14:30
  • 13 april kl. 10:00-11:30
  • 10 maj kl. 13:00-14:30

Programmet för blivande docenter syftar till att stötta individer i att utveckla en mer eller mindre (beroende på situation) långsiktig plan för att kunna meritera sig för att ansöka om att bli antagen som oavlönad docent. Programmet inleds med informationstillfället ovan.

Vid två efterföljande informella träffar diskuteras synpunkter på och erfarenheter av vad sektionerna tittar efter när man bedömer om en ansökan är redo att skickas in och docenters egna erfarenheter av processen. Det ges tillfälle för att diskutera och ställa frågor. Träffarna kompletteras med samtal med den mentor som väljs för varje deltagare. Tillsammans syftar träffarna och mentorsmötena till att deltagaren ska utveckla en plan för den egna vägen fram till ansökan om docentmeritering och att man ska börja utveckla sitt CV och ansökan.

Programmet riktar sig till dig som inom cirka 5 år kommer att vara redo att ansöka om att antas som oavlönad docent. 

Inför träff 2 förväntas deltagarna ha läst igenom och begrundat information om ansökningsprocess och regler för antagning som oavlönad docent.

Frågor kan ställas till Annemaree Lloyd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, som leder programmet eller till akademisamordnare för forskning Helena Francke.

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Ansök om din plats senast 21 mars.

Anmäl dig här

Jag vill ta del av*