Huvudmeny

Workshop kursplaner

Den 22:e och 23:e mars arrangeras en workshop om kursplaneutveckling för akademins lärare. Välkommen!

Alla lärare förväntas delta i detta kompetensutvecklingstillfälle. För att planera fika/lunch och det praktiska arbetet behöver vi veta vilka medarbetare som deltar. Anmäl dig via formuläret längst ner på denna sida, senast den 15 mars.

För att skapa bättre förutsättningar i arbetet med kursplaner får alla berörda parter en ordentlig genomgång av aktuella riktlinjer och processer, samt erfarenhet av att arbeta med dessa. Detta gäller framför allt den relativt nya Vägledning och regler för utformning av kursplan, akademins nyligen beslutade rutin för beredning av ärenden till utbildningsutskottet, samt det arbete som initierats med att utforma ett kvalitetsledningssystem för våra utbildningar. Alla dessa styrdokument och processer påverkar hur vi arbetar med utveckling av våra utbildningar och hur detta skrivs fram i utbildnings- och kursplaner.

En uttalad målsättning från FoU-nämnden är att kärnverksamheten, dvs. alla vi aktiva lärare, skall ta ett större ansvar för utbildnings- och kursplaners innehåll, vilket dels kräver förståelse för helheten och dels kunskap och färdigheter i att skriva och revidera kursplaner. Workshopen utgår alltså från ett identifierat ett behov av kompetensutveckling för akademins lärarkår.

Varmt välkomna önskar
Cecilia Sönströd, Lill Langelotz, Claes Lennartsson, Margareta Ljungqvist, Håkan Sundell och Lena Tyrén

Program: Gemensam förmiddag 22/3 kl. 9-12, Sparbankssalen

Genomgång av förutsättningar för kursplanekonstruktion - formalia, rutiner och hantverk. Här genomförs fem miniföreläsningar om 20-30 minuter vardera, enligt nedanstående: 

9.00 – 9.10: Inledning (Cecilia Sönströd, Akademins utbildningssamordnare)

9.10 – 09.40: Formalia: regelverk från Högskolelagen, Högskoleförordningen och examensordningar, samt hur detta styr våra utbildnings- och kursplaner, inkl. matriser över kurs- och utbildningsmål. (Agneta Kullén Engström, Kvalitetssamordnare akademi A2)

09.40 – 10.10: Högskolans vägledning och regler för utformning av kurs- och utbildningsplaner (Johan Drotz, Högskolans utbildningssamordnare)

10.10 – 10.30: Fika

10.30 – 10.50: Utbildningsutskottens uppdrag och arbete (Anna Hellén och Elisabeth Persson, Utbildningsutskottet för pedagogik och lärande)

10.50 – 11.20: Presentation av akademins rutin för beredning av ärenden till utbildningsutskotten (Cecilia Sönströd, Akademins utbildningssamordnare)

11.20 – 11.50: Pedagogiska aspekter på kursplanekonstruktion (Magnus Levinsson, från Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning)

11.50 – 12.00: Avslutning (Cecilia Sönströd, Akademins utbildningssamordnare)

12.00: Mingellunch utanför Sparbankssalen

Program: Eftermiddagar 22/3 + 23/3, kl. 13-16

Ett viktigt inslag i workshopen är att ge möjlighet till praktisk övning i kursplanekonstruktion. Detta sker under en eftermiddag, där vi av planerings- och resursskäl delat upp aktiviteten utifrån utskottsindelningen. Under dessa arbetspass kommer medarbetare från PUF, samt sekreterare i respektive utbildningsutskott att finnas tillgängliga för diskussion och feedback.

22/3 kl. 13-16: Arbete med kursplaner för sektionerna LU, FÖ och PUF. Studierektorer och programansvariga deltar i planering av vilka kursplaner vi skall arbeta med, samt indelning i lämpliga grupper/lärarlag. Arbetet sker i grupprum på B4+B5, samt vid behov salar A6.

Akademigemensam fika kl. 14.30 i A516.

23/3 kl. 13 - 16: Arbete med kursplaner för sektionerna B&I och IT. Som ovan; studierektorer och programansvariga bistår i planering. Arbetet sker i grupprum och salar C3 – D5.

Fika kl. 14.30 i C432.

Anmäl dig nedan senast 15 mars.

Anmäl dig här!

Jag deltar i följande