Huvudmeny

En internationell miljö

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT är en del av ett internationellt utbildning- och forskningssammanhang, vilket märks i våra verksamheter, i vår personal, bland våra doktorander och studenter. Som lärare, forskare och personal, har du inte bara möjlighet att söka dig ut i världen för att där möta den, utan den tar även plats hos oss. Detta är ett förhållande vi vill lyfta fram ytterligare. Vi är en del av en omvärld i ständig förändring och huserar även Invandrarakademin, som vänder sig till nyanlända akademiker.

Akademin har nyligen fastställt sin handlingsplan för internationalisering för åren 2016-2018. I enlighet med den vill vi ytterligare stärka vår organisation kring internationalisering och tydliggöra detta, vilket är ett arbete som påbörjats. Vi vill även möjliggöra för studenter och personal att resa ut -- men också att mötas inom akademin. Å ena sidan behöver vi alltså arbeta med avtal och utbytesmöjilgheter, å den andra siktar vi på att stärka internationaliseringen hemma, samt att synliggöra våra internationella erfarenheter på såväl student- som personalnivå.

På dessa sidor försöker vi ge en bild av vad vi som personal kan göra inom internationalisering, liksom våra studenter. Organisation och rutiner skall också beredas plats.

Arbetar inom akademin med internationalisering gör:

Veronica Trépagny, Akademisamordnare för internationalisering.

Karl-Fredrik Ahlmark, internationell koordinator för sektionerna IT och B&I.

Agneta Welin Mod, internationell koordinator för sektionerna inom pedagogik.

Se UHRs film om Invandrarakademin


Universitets- och högskolerådet (UHR) har gjort en film om Invandrarakademin vid Högskolan i Borås.

Se filmen (youtube)