Huvudmeny

Internationella möjligheter

Som anställd vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har du många möjligheter att vara med i internationella sammanhang, såväl hemma som borta. Våra forskare är engagerade i internationella projekt, vi ingår i internationella nätverk och har avtalsuniversitet dit såväl studenter som personal kan åka på kortare eller längre utbyten. Utvecklingsprojekt öppnar upp möjligheter för flera personalkategorier. Inom akademin har vi även utbildning för utländska akademiker inom ramen för vad som kallas Invandrarakademin.Länkarna till höger listar personals och studenters möjligheter att få internationella erfarenheter, medan texten nedan ger en kontext till de former av möjligheter som finns.

Utbildningssamarbeten

En stor del av våra internationella möjligheter, bygger på de samarbeten som lärare och forskare själva bygger upp genom sina utbildningar och projekt. Dessa samarbeten kan gynna såväl studenter som personal och många av dem finansieras externt eller genom att vi upprättar bilaterala avtal. För personal finns därför möjlighet att åka ut på lärarutbyten hos partners, som ofta är desamma som våra studenter kan åka till på utbyten. Medan lärare kan vara ute på kortare mobilitet inom program som Erasmus+ och Nordplus, är det vanligt att studenter är ute terminsvis och vid hemkomst får sina poäng tillgodoräknade.

Du kan som lärare vara med och påverka vilka lärosäten våra studenter åker till, liksom dem du själv kan söka stipendium för att vara på. Vilka lärosäten detta blir, är förstås beroende av vilka styrkor vi söker hos dem och vilka vi tror att våra studenter kan få de bästa kurspaketen. Det är också klokt att se på vad vi själva kan erbjuda inresande studenter från dessa lärosäten -- har vi kurser på engelska, erbjuder vi paket som återspeglar våra styrkor? Det är bra att ta internationella koordinatorer till hjälp då diskussioner förs kring detta inom våra utbildningsprogram.

Linnaeus-Palme är ett annat slags utbildningssamarbete. För främjande av utbildningarna hos båda lärosätena genom global erfarenhet och utbyte av kunskap, tillåter dessa program att lärare reser mellan partnerlärosätena för undervisning och att studenter spenderar en termin hos partnern (under förutsättning att kurserna där blir tillgodoräknade).

Ett antal nya möjligheter för utbidningssamarbeten har öppnats upp inom Erasmus+, som exempelvis mobilitet inom internationell utbildning (International Credit Moblity).

Internationella projekt

Se UHRs film om Invandrarakademin


Universitets- och högskolerådet (UHR) har gjort en film om Invandrarakademin vid Högskolan i Borås.

Se filmen (youtube)