Huvudmeny
Bild på en jordglob

Internationellt utbyte och samarbete

Du som arbetar på Högskolan i Borås har många olika möjligheter till fortbildning och utveckling genom internationellt utbyte och samarbete.

En möjlighet till kompetensutveckling är att åka på fortbildning i Europa genom Erasmusprogrammet. Där kan du till exempel jobbskugga vid ett annat universitet eller en organisation. Du kan även delta i seminarier, kurser eller workshops kopplade till dina arbetsuppgifter. Kurserna kan till exempel vara sådana som arrangeras av EAIE eller språkkurser för lärare som undervisar på engelska.

För dig som är undervisande personal finns även möjlighet att undervisa vid högskolans partneruniversitet exempelvis genom Erasmusprogrammet. Lärarutbytet kan även innefatta handledning, seminarier, examination med mera.

Det finns också möjlighet att bjuda in utländska gäster eller partners från företag och organisationer genom inresande personalutbyte via Erasmusprogrammet.

På högskolan finns flera möjligheter för dig som är intresserad av utvecklingsfrågor. Inom programmet Linnaeus Palme kan du ingå långsiktiga samarbeten med lärosäten i utvecklingsländer. Programmet innefattar planeringsresor, utvärderingsresor samt student- och lärarutbyten. Vidare kan du inom programmet Minor Field Studies (MFS) söka medel för kontaktresor eller informationsarrangemang. Kontaktresorna syftar till att initiera eller fördjupa samarbeten  som kan resultera i kontakter som ska genomföra MFS-studier. Informationsarrangemang kan sökas om du vill genomföra aktiviteter för att informera om och marknadsföra möjligheterna till MFS.

Inom Nordplusprogrammet kan du ingå nätverk med kollegor från Nordiska och Baltiska länder. Programmet möjliggör utvecklingsprojekt samt mobilitet för lärare och studenter.

Vidare ges ett antal andra möjligheter till internationellt utbyte, exempelvis inom STINT och Erasmus+.