Huvudmeny

Studenters möjligheter ut

Det finns många möjligheter för studenter inom Högskolan i Borås och Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT att få internationella erfarenheter under sin studietid. Nedan sammanfattas de vanligaste alternativen, men genom att gå till studentwebben, kan ni ta del av den mer omfattande information vilken studenter får.

Ett vanligt sätt att få internationell erfarenhet är att vistas vid ett partnerlärosäte antingen inom ramen för Erasmus+ eller till exempel Linnaeus-Palme. Studenterna ska vid hemkomst kunna tillgodoräkna sig tagna kurser i sina examina.Vanligast är att studenten är ute en termin. Detta kallas vanligen för utbytesstudier, eftersom vi också har som mål att ta emot studenter från dessa lärosäten. En liten kategori studenter åker till universitet med vilka vi inte har avtal. I de fallen kan vi inte alltid garantera att deras poäng blir tillgodoräknade.

En utvecklingsbar möjlighet är att utnyttja den form av expressmobilitet, som erbjuds inom Nordplusnätverket och vilken tillåter studenter att vara ute kortare perioder.Inom Erasmus finns också möjlighet att utveckla projekt, som skulle kunna gynna kortare mobiliteter.

Studenter kan också ansöka om ett Minor Field Studies-stipendium, vilket ger dem möjligheter att göra ett examensarbete i ett utvecklingsland.

Det finns också olika former av praktik, vilken inte behöver vara bunden till terminstider, utan också kan ske under sommaruppehållen. Såväl Erasmus+ som Sida erbjuder möjligheter här.