Huvudmeny

Rutiner kring internationalisering

Nya avtal och partners

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har en rutin för upprättande av nya avtal med potentiella partners, vilken vi bör följa. För nya avtal gäller att frågan tas från lärare, programgrupper och studierektorer, väl placerade för att se studenters och lärares behov, till respektive sektionschef för förankring. Stöd från de internationella koordinatorerna går att få. Nästa steg är GFI A3, som tillsammans med akademichef beslutar i frågan utifrån ett perspektiv där såväl sektioner som akademin som helhet inkluderas. Ett beredningsunderlag är att ta hänsyn.

Projektansökningar

Vid projektansökningar av internationell karaktär (olika fönster inom Erasmus+, Linnaeus-Palme, Sida, annan finansiering som inte är strikt forskningsinriktad), uppmanas ansvariga projektledare att informera samordnare för internationalisering. En gemensam bild av vad som försiggår i akademins sektioner gynnar hela akademin och kan hjälpa till för eventuella synergier. Kom också ihåg att nyttja de blanketter för projektintyg som finns framtagna av GIO (Grants and Innovation Office). Projekt bör, beroende av budgetnivå, vara förankrade inom sektion, på akademi samt rektorsnivå för stora projekt. 

Resor ut

Det kan vara värdefullt för kollegor att känna till resor som genomförs till partnerlärosäten för projekt. Ta gärna kontakt med internationella koordinatorer och samordnare, inför resor som avser undervisning eller undervisningsplanering. Kanske behöver du också stöd i någon fråga. De internationella koordinatorerna kan guida. 

Inresande gäster

För att våra gäster ska få en värdefull tid på högskolan, är det viktigt att vi ger dem ett program som känns relevant, som ger dem tid för det de kom hit för, men även känsla av att vara välkomna och nya kunskaper om våra kompetenser, forskningsområden och utbildningar, att resa hem med.  Ta gärna hjälp av checklistan för stöd för inresande som också visar vilket stöd du kan få (för närvarande på engelska). Det handlar också om att ge inresande gäst ett gott intryck även på ett socialt och kulturellt plan. Vi har även ett exempelschema som hjälp.