Huvudmeny

Nämnder, råd och utskott

Samtliga nämnder, råd och utskott finns förtecknade på högskolans externa sidor och där hittar du även information om ledamöter, protokoll m.m.

Under rubriken Beslutande organ finns bl.a. FoU-nämnden (därunder finns bl.a. utskotten) och Rektors beslutsmöte. Under rubriken Rådgivande organ hittar du t.ex. Akademiråd och Arbetsmiljökommitté

Huvudsidan för alla dessa organ finns här.

Förändringar/byte av ledamot inom utbildningsutskotten

Vid förändringar av ledamöter i utbildningsutskotten ska detta anslås i aktuella personalrum vid akademin, anslagstavlan i C7-korridoren (HR-avdelningen) samt på akademin anställdsida på webben.

Klicka här för att se anslag inför ny mandatperiod på förslag på ledamöter och suppleanter i Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande.

Klicka här för att se anslag inför ny mandatperiod på förslag på ledamöter och suppleanter i Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT.