Huvudmeny

Organisation

Akademichef, Ann-Sofie Axelsson
Ställföreträdande akademichef, Claes Lennartsson
Akademicontroller, Thomas Johansson

Biblioteks- och informationsvetenskap
Sektionschef, Claes Lennartsson
Biträdande sektionschef, Åsa Söderlind
Studierektorer, Monika Johansson, Alen Doracic, Karen Nowé Hedvall, Åsa Söderlind

Förskollärarutbildning
Sektionschef, Lena Tyrén
Studierektor, Anna-Carin Bogren

Lärarutbildning
Sektionschef, Maria Ferlin
Studierektorer, Lars-Gunnar Forslund

Informationsteknologi
Sektionschef, Patrik Hedberg
Biträdande sektionschef, Anna Palmqvist

Pedagogisk utveckling och forskning
Sektionschef, Lill Langelotz
Biträdande sektionschef, Marianne Strömberg

Kommunikatör

Helen Rosenberg

HR-specialist

Marcus Lindström

RUC-föreståndare

Jaana Ben Maaouia