Huvudmeny

Organisation

Akademichef, Ann-Sofie Axelsson
Ställföreträdande akademichef, Claes Lennartsson
Finansiell controller, Thomas Johansson
Verksamhetscontroller, Cecilia Sönströd

Biblioteks- och informationsvetenskap
Sektionschef, Claes Lennartsson
Biträdande sektionschef, Åsa Söderlind
Studierektorer, Monika Johansson, Alen Doracic, Jenny Lindberg

Förskollärarutbildning
Sektionschef, Lena Tyrén
Studierektor, Lena Lyckeståhl

Lärarutbildning
Sektionschef, Margareta Ljungqvist
Studierektorer, Lars-Gunnar Forslund, Maria Ferlin

Informationsteknologi
Sektionschef, Håkan Sundell
Biträdande sektionschef, Anna Palmqvist

Pedagogisk utveckling och forskning
Sektionschef, Lill Langelotz
Biträdande sektionschef, Marianne Strömberg

Kommunikatör

Helen Rosenberg

HR-specialist

Marcus Lindström

RUC-föreståndare

Jaana Ben Maaouia