Huvudmeny

Organisation

Akademichef, Ann-Sofie Axelsson
Biträdande akademichef, Claes Lennartsson
Akademicontroller, Thomas Johansson

Biblioteks- och informationsvetenskap
Sektionschef, Claes Lennartsson
Biträdande sektionschef, Åsa Söderlind
Studierektorer, Monika Johansson, Alen Doracic, Karen Nowé Hedvall, Åsa Söderlind

Förskollärarutbildning
Sektionschef, Anita Kjellström
Studierektor, Anna-Carin Bogren

Lärarutbildning
Sektionschef, Anita Kjellström
Studierektor för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem och Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, Mikael Jensen
Studierektor för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 och Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9, Maria Ferlin

Informationsteknologi
Sektionschef, Patrik Hedberg 

Pedagogisk utveckling och forskning
Sektionschef, Lill Langelotz
Biträdande sektionschef, Marianne Strömberg

Programansvariga
Information om programansvariga: Programansvariga

Kommunikatör

Helen Rosenberg

HR-specialist

Marcus Lindström

RuC-föreståndare

Jaana Ben Maaouia