Huvudmeny

Organisations- och beslutsordning

Här kan du läsa beslutad organisations- och beslutsordning för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Organisations- och beslutsordning (pdf)