Huvudmeny

Uppdrag som studierektor vid Sektionen för BoI

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT söker en studierektor till Sektionen för BoI, studierektorsområde masterprogrammen och doktorander.

Området omfattar ca 25 medarbetare, varav omkring 15 är doktorander. Ansvar för forskarutbildningen ingår ej. Uppdraget omfattar idag 40 % av heltid.

Arbetsuppgifter och ansvar

Studierektor är chef för studierektorsområde inom en sektion och ansvarar inför sektionschef för områdets verksamhet, personal och arbetsmiljö. Under sektionschef har studierektor det dagliga ansvaret för studierektorsområdet.

Studierektor ska

 • ansvara för ledning, samordning och utveckling av grundutbildningsverksamheten inom ett fördelat studierektorsområde
 • vara delaktig i sektionens kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling samt uppföljning
 • ansvara för bemanning, planering och arbetsledning inom studierektorsområdet
 • ansvara för arbetsmiljöuppgifter
 • samråda med och bistå sektionschefen i arbetet med att föreslå löner till akademichef
 • ansvara för att regelbunden dialog och kontakt med studentrepresentanter upprätthålls

Kravprofil

Uppdragsinnehavare ska ha dokumenterad meritering inom ett område som är relevant för studierektorsområdets verksamhet. I övrigt ser vi gärna att uppdragsinnehavare har:

 • förmåga att leda en vetenskaplig professionell verksamhet
 • förmåga att bedriva kvalitetsarbete och verka som förändringsledare
 • förmåga att formulera uppdrag och mål för verksamheten
 • ha förmåga att, tillsammans med medarbetarna, utveckla och förvalta verksamheten med god kvalité inom givna ramar
 • förmåga att samarbeta med ledningen, medarbetare, studenter, fackliga parter och skyddsombud
 • förmåga att inspirera till samverkan
 • goda ledaregenskaper såsom att vara tydlig, lyhörd och förtroendeingivande
 • goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Ett uppdrag som studierektor förutsätter att du har en anställning som lärare vid Högskolan i Borås.

Uppdragets villkor

Studierektor utses för en period av 2-4 år med möjlighet till förlängning. Omfattningen på uppdraget kan variera beroende på omständigheter såsom områdets storlek och verksamhetens karaktär. Vid varje studierektorstillsättning görs en individuell planering av arbetstidens fördelning inför uppdragsperioden. Tid för forskning/kompetensutveckling regleras i högskolans arbetstidsavtal. Uppdraget arvoderas enligt lokalt villkorsavtal kap 3, punkt 3.6 (dnr 997-14).

Intresseanmälan

Maila din intresseanmälan (max en A4-sida samt CV) till asa.soderlind@hb.se senast den 25 augusti. Frågor om uppdragets innehåll besvaras av sektionschef Claes Lennartsson eller biträdande sektionschef Åsa Söderlind.  

Studierektorsområden

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

 • Masterprogrammen och doktorander
 • Bibliotekarieprogrammen på kandidatnivå
 • Webbredaktörsprogrammen och magisterprogrammet Strategisk information och kommunikation