Huvudmeny

Kursplanering

I kursplanering är alla delaktiga, lärare, studenter och administratörer, men det är kursansvarig som är huvudansvarig för respektive kurs.

 • Ladokkoden (kurskoden) är det officiella namnet på kursen och ska alltid kommuniceras.
 • Studenter som har rätt till stöd i någon form är själv bärare av informationen (blankett från Studentstöd). Studenten informerar kursansvarig som sedan informerar hela kurslaget och utbildningsadministratör.

Längre ner på denna sida hittar du information om :

Via menyn hittar du information om:

 • Före kursstart
 • Genomförande av kurs
 • Efter kurs
 • Campus Varberg
 • VFU-information
 • Administrativ personal Lärarutbildningarna


Omexaminationsdagar

Tre examinationstillfällen ska erbjudas inom loppet av ett år och ytterligare två tillfällen det efterföljande halvåret. Tänk på att lägga till bedömande lärares signatur vid examinationstillfället i KronoX.

Första tentamenstillfället förläggs på förmiddagen (9:00-13:00) och tentamenstillfälle 2 samt de efterföljande förläggs på eftermiddagen (14:00-18:00).

I första hand, förlägg examinationstillfälle 2 samt de efterföljande tillfällena vid följande dagar:

 • Inför vårterminen:
  Fredag vecka 2
 • Inför höstterminen:
  En vecka efter vårterminens slut alternativt en vecka innan höstterminens start.
 • Under terminen:
  Sista fredagen i månaden (februari, mars, april. september, oktober och november)

Terminstider

HT 2017: 2017-08-28 -- 2018-01-14
VT 2018: 2018-01-15 -- 2018-06-03
HT 2018: 2018-09-03 -- 2019-01-20
VT 2019: 2019-01-21 -- 2019-06-09
HT 2019: 2019-09-02 -- 2020-01-19
VT 2020: 2020-01-20 -- 2020-06-07
HT 2020: 2020-08-31 -- 2021-01-17