Huvudmeny

Kursplanering

I kursplanering är alla delaktiga, lärare, studenter och administratörer, men det är kursansvarig som är huvudansvarig för respektive kurs.

 • Ladokkoden (kurskoden) är det officiella namnet på kursen och ska alltid kommuniceras.
 • Studenter som har rätt till stöd i någon form är själv bärare av informationen (blankett från Studentstöd). Studenten informerar kursansvarig som sedan informerar hela kurslaget och utbildningsadministratör.

Längre ner på denna sida hittar du information om :

Via menyn hittar du information om:

 • Före kursstart
 • Genomförande av kurs
 • Efter kurs
 • Campus Varberg
 • VFU-information
 • Administrativ personal Lärarutbildningarna

Tidsplan inför kurser som startar HT2016

 

xx/xx - 2016
Handlingar som ska till utbildningsutskottet ska senast vara
hos Charlotte Svensson.
  Förändringar av kursplaner och litteraturlistor till alla kurser
och delkurser för hösten.
15/8 - 2016
Schema ska vara klart i stort.

Mindre förändringar i schemat under kursens gång kan förekomma
 xx/8 - 2016 Provuppsättning ska vara rapporterat till utbildningsadministratör
   
12/7 - 2016 Antagningsbesked 1 för nya studenter
3/8 - 2016 Antagningsbesked 2 för nya studenter
15/8-22/8 - 2016 Registreringsperiod för nya studenter
   
Från 15/8 - 2016
Registreringsperiod för "gamla" studenter

Schemafria dagar för studenter 2016

 

Onsdagar efter kl 12:00 - Schemafritt för alla studenter vid lärarutbildningarna

8/4 - 2016 Professionsdagen i Borås
22/4 - 2016
Professionsdagen i Varberg
22-23/3 - 2016 Planeringsdagar
21-22/6 - 2016
Planeringsdagar
23-24/8 - 2016 Planeringsdagar
29/8 - 2016
Introduktion - Schemafritt för alla studenter med studieort Borås
30/8-9/9 - 2016 Introduktion - Schemafritt för alla studenter med studieort Borås efter kl 16:00
18-19/10 - 2016
Planeringsdagar

 


Omexaminationsdagar

Tre examinationstillfällen ska erbjudas inom loppet av ett år och ytterligare två tillfällen det efterföljande halvåret. Tänk på att lägga till bedömande lärares signatur vid examinationstillfället i KronoX.

Första tentamenstillfället förläggs på förmiddagen (9:00-13:00) och tentamenstillfälle 2 samt de efterföljande förläggs på eftermiddagen (14:00-18:00).

I första hand, förlägg examinationstillfälle 2 samt de efterföljande tillfällena vid följande dagar:

 • Inför vårterminen:
  Fredag vecka 2
 • Inför höstterminen:
  En vecka efter vårterminens slut alternativt en vecka innan höstterminens start.
 • Under terminen:
  Sista fredagen i månaden (februari, mars, april. september, oktober och november)

Terminstider

HT 2016: 2016-08-29 -- 2017-01-15
VT 2017: 2017-01-16 -- 2017-06-04
HT 2017: 2017-08-28 -- 2018-01-14
VT 2018: 2018-01-15 -- 2018-06-03
HT 2018: 2018-09-03 -- 2019-01-20
VT 2019: 2019-01-21 -- 2019-06-09
HT 2019: 2019-09-02 -- 2020-01-19
VT 2020: 2020-01-20 -- 2020-06-07
HT 2020: 2020-08-31 -- 2021-01-17