Huvudmeny

Biblioteks- och informationsvetenskap

Här kan du som arbetar på Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap se till vem du ska vända dig med dina frågor.

Utbildningsstöd

Studie- och karriärvägledning

Utbildningsadministration

Resultatrapportering och ändring av provuppsättning skickas till bhs-ladok@hb.se
Ärenden från studenter mailas i första hand till a3@hb.se

Reservantagning, skapa tentamenstillfällen och arkivering:

  • Bibliotekarie (campus och distans): Stina Ahlnér
  • Webbredaktör (campus och distans): Annitta Nielsen
  • Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation: Stina Ahlnér
  • Masterprogram i Bibliotek- och informationsvetenskap: Annitta Nielsen
  • Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster: Annitta Nielsen

Övergripande utbildningsadministration:

Systemstöd/systemadministration

  • Kronox: support och frågor kring lokalbokningar mailas till kronox@hb.se
  • PingPong: support och frågor mailas till pingpong@hb.se

Forskarutbildningsstöd

  • Forskarutbildningsadministration: Jonas Edberg
  • Sekreterare i doktorandhandledarmöten: Vakant

Ledningsstöd