Huvudmeny

Kursrapporter

Ett konkret exempel på en kvalitetssäkrande utvärderingsrutin är de kursutvärderingar som genomförs i varje kurs i enlighet med Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås.

För lärarutbildningarna finns Rutin för kursutvärderingsarbetet (kursvärdering, kursutvärdering och kursrapportering) för förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen, ämneslärarutbildningen och masterutbildningen i pedagogiskt arbete (Dnr 537-14) som beskriver kursvärderingsprocessen, vilka frågeställningar som ska ingå i kursvärderingen och vad kursrapporten ska innehålla.

Som hjälp när kursansvarig ska skriva kursrapporten finns en kursrapportsmall att utgå ifrån.

Kursrapporten laddas upp av kursansvarig i TFU under fliken "återrapportering" för respektive kurs, senast två veckor efter terminsslut. 

Kursrapporten publiceras av webbredaktör under respektive kurstillfälle och programkull på kurs- och programtorget.