Huvudmeny

Salstentamen

Tentamensbokning

Första tentamenstillfället förläggs vanligtvis på förmiddagen och tentamenstillfälle 2 samt de efterföljande förläggs på eftermiddagen. Om dator ska användas ska IT-avdelningen och Studentexpeditionen kontaktas i mycket god tid.

Tentamenstider är gemensamma för samtliga utbildningar, 9:00-13:00 och 14:00-18:00 samt kvällstentamen på onsdagar med starttid 17:30. Lördagstentamen startar kl. 09:30. Om man önskar boka en kortare alternativt längre tentamen ska denna förläggas på eftermiddagen.
Boka tentamensdatum i god tid! Senast 5 veckor före tentamensdag!

Dessa uppgifter måste ALLTID finnas med i en tentamensbokning: 

 • Datum och tid
 • Institution
 • Program
 • Kurs
 • Vilken tentamen det är, t.ex. 1-5, omtentamen eller tentamen.
 • I fältet ”signatur” skriver du för salstentamen i
  Borås: TEN + din signatur.
  Varberg: VTEN + din signatur.
 • I lokalfältet skriver du antalet möjliga studenter, t.ex. Antal 40.
 • I fältet ”skicka bekräftelse till” skriver du studentexpeditionen@hb.se.
  Studentexpeditionen bokar då lokal och tentamensvakter.

Tentamenshantering

Läraren mejlar tentamen till tentamen@hb.se OBS samtliga sidor i tentamen ska mejlas i en pdf-fil till StudentCentrum SENAST 5 dagar före tentamensdagen.

Det är mycket viktigt att alla uppgifter på tentamenframsidan stämmer. StudentCentrum trycker sedan upp tentamen och förbereder dessa inför tentamenstillfället. Mallar för framsidan hittar du här.

När anmälningstiden gått ut skriver StudentCentrum ut anmälningslistor. Det är då försent för studenten att anmäla sig. Student som ej anmält sig i tid hänvisas till att komma till tentamen i god tid och att skriva upp sig på lista som tentamensvakterna satt upp på dörren. Studenten kommer sedan in i mån av plats 30 min efter starttid! Det är alltså ingen garanti att man får skriva om man ej anmält sig i tid.

Det är viktigt att kursansvarig informerar studenterna om att de ska anmäla sig via webben senast 7 dagar före tentamenstillfället och att de ska vara på plats senast 15 minuter innan tentamen börjar! Denna regel kan du läsa mer om i foldern "Tentamen" som finns på de centrala personalsidorna.

Tentamen finns att hämta för rättning hos StudentCentrum, efter att den har scannats in, på eftermiddagen dagen efter tentamen. När tentamen är rättad lämnas de till utbildningsadministratör för avkodning, inrapportering i Ladok och återlämning till StudentCentrum. När resultatet är inlagt i LADOK kan studenterna se sitt resultat via ”Ladok”. Observera att det är Studentcentrum som genom webben meddelar när tentamen kan hämtas ut av studenterna!

Eventuell begäran om omprövningar sköts av Studentcentrum. Studenter kan få VG vid omtenta ifall första salstentamen var U (OBS! Detta gäller inte för inlämningsuppgifter och hemtentamen). Omtenta från G till VG godkänns inte (s.k. plussning). VG på hel kurs ges om studenten har fått VG på mer än 50% av de hp som genererar VG.

Campus Varberg

Studenter anmäler sig till tentamen via Högskolan i Borås webbsida. 
Bokning och hantering av tentamen sker via StudentCentrum i Borås. 
Kontakt med tentamensansvariga Campus Varberg: tentamen@campus.varberg.se

Efter genomförd tentamen skickar receptionen i Varberg dessa till ansvarig utbildningsadministratör  som i sin tur lämnar skrivna tentamen till berörd lärare. Efter rättning återlämnar lärare tentamen till utbildningsadministratör som avkodar och skickar vidare till Varberg på ett säkert sätt. Annat, exempelvis inlämningsuppgifter, lämnas till ansvarig utbildningsadministratör och markeras tydligt att det ska till Varberg.