Huvudmeny

VFU

Alla vid lärarutbildningen har ett gemensamt ansvar vid genomförandet av VFU. I detta ansvar är det viktigt att känna till innehållet i VFU-handboken och att hålla sig uppdaterad på förändringar.

Lärarutbildningarnas VFU-ansvariga har ett särskilt ansvar för omvärldsbevakning, kvalitet och utveckling gällande VFU. VFU-ansvariga informerar om förändringar via VFU-webben och informationsmöten. Kursansvarig ansvarar för att förmedla frågor från student till VFU-ansvarig om frågor uppstår.

 • VFU-ansvarig är anställd vid högskolan och är ansvarig för VFU i lärarutbildningarna
 • VFU-samordnare är anställd i partnerområdet och är ansvarig för VFU-placering i lärarutbildningarnas partnerområden
 • VFU-lärare är anställd i partnerområdet och är handledare för studenten under VFU
 • VFU-konferens anordnas av kursansvariga för VFU-lärare och studenter
 • VFU-länken är ett informationsbrev som VFU-ansvariga skickar till VFU-samordnare två gånger per termin

Checklista för kursansvarig

 • Schemalägga
  VFU-veckor, fältdagar och områdesdag (höst)/professionsdag (vår)
  VFU-information med VFU-ansvariga
  VFU-konferens
  VFU-uppföljning
 • Förmedla kursinformation och inbjudan till VFU-konferens via VFU-studentwebben -> kursinformation genom att maila Marie Lundgren. Självklart ska även informationen finnas i kursaktiviteten på Pingpong.
 • Värdera VFU i kursvärderingen.
 • Säkerställa att studentens VFU-dokumentation är examinerad och inrapporterad

VFU-besök

Kursansvarig tillsammans med kurslag fördelar VFU-besök utifrån kursbudget och TFU.

VFU-besök sker enligt följande:

 • Termin 2: LGFÖR, LGGFR, LASEA
 • Termin 3: LAGF3, LAG46

Blanketten "Dokumentation av VFU-besök" ska lämnas till Marie Lundgren för inrapportering av VFU-besök. Blanketten finns under VFU-underlag och riktlinjer.

Rutin vid avvikelse vid VFU-placering

Om VFU-läraren/arbetslaget är tveksam, eller om studenten inte uppnått den aktuella kursens VFU-mål ska rutinen "Vid tveksamhet om studenten uppnått aktuella VFU-mål" följas. Rutinen finns under VFU-underlag och riktlinjer.

Vid underkänd VFU ska kursansvarig rapportera till studierektor och VFU-ansvarig.

Om det uppstår andra problem vid VFU-placeringen ska kontakt med VFU-ansvariga tas.