Huvudmeny

Samverkansrutin kursansvarig/VFU-ansvarig

Denna sida riktar sig till dig som är kursansvarig i kurser där VFU ingår samt till VFU-ansvarig.

Schemaläggs/bokas av kursansvarig

  • VFU-veckor och eventuella fältdagar.
  • Områdesdag (gäller höstterminen).
  • VFU-besök.
  • Tillfälle för allmän VFU-information bokas i samråd med VFU-ansvarig Jonas Johansson, Gunvi Broberg eller Matilda Bogren Svensson.

Bedömningsunderlag och VFU-brev

Kursspecifik VFU-information (VFU-brev) och bedömningsunderlag publiceras via VFU-teamet på sidan VFU-underlag och riktlinjer (intern länk).

Exempel på bedömningsunderlag VT18

Meddela det innehåll som skall publiceras till vfu-lararstudenter@hb.se senast 10/1 2018.

VFU-dagen VT 2018

Datum och plats för VFU-dag:

  • Högskolan i Borås: 31/1 2018, sal M204
  • Campus Varberg: 7/2 2018, sal C303

Klockan 15.00-16.00 ger kursansvarig information till berörda VFU-lärare.

För mer information och för att se inbjudan besök VFU-kalendarium på VFU-webben.

VFU-dokument för anställda