Huvudmeny

Samverkansrutin kursansvarig/VFU-ansvarig

Denna sida riktar sig till dig som har kursansvar i kurser där VFU ingår samt till VFU-ansvarig. Nedan finns sammanställt rutiner för de moment där samverkan mellan kursansvarig och VFU-ansvarig sker.

Schemaläggs/bokas av kursansvarig

  • VFU-veckor och eventuella fältdagar.
  • Områdesdag (gäller höstterminen).
  • VFU-besök.
  • Tillfälle för allmän VFU-information bokas med VFU-ansvarig Jonas Johansson. Tillfället schemaläggs ca. två veckor före VFU-perioden och med fördel i anslutning till annan schemalagd aktivitet. Tidsåtgång: 1 timma.

Digital information

Kursspecifik VFU-information görs tillgänglig för VFU-lärare på sidan Kursinformation på VFU-webben.

Det som skall publiceras för åtkomst utformas av kursansvarig och publiceras av VFU-ansvarig. Det kan vara kurshandbok, utdrag ur kurshandbok eller ett VFU-brev. En förutsättning för att informationen skall publiceras är att samma information finns tillgänglig för studenterna i Ping Pong.

Meddela det innehåll som skall publiceras till vfu-lararstudenter@hb.se senast 10/1 2018.

VFU-dagen VT 2018

Datum och plats för VFU-dag:

  • Högskolan i Borås: 31/1 2018, sal M204
  • Campus Varberg: 7/2 2018, sal C303

Klockan 15.00-16.00 ger kursansvarig information till berörda VFU-lärare.

För mer information och för att se inbjudan besök VFU-kalendarium på VFU-webben.

VFU-dokument för anställda