Huvudmeny

Programansvariga för utbildningsprogram vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Bibliotekarieutbildningen: Amanda Glimstedt och Katarina Michnik

Webbredaktörsutbildningen: Karin Dessne och Johan Eklund

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation: Maria Lindh och Karen Nowé Hedvall

Masterprogram: Digitala bibliotek och informationstjänster: Elena Maceviciute och Helena Francke (tjänstledig)

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap: Helena Francke (tjänstledig) och Mikael Gunnarsson

Sektionen för förskollärarutbildning

Förskollärarutbildningen: Anna-Carin Bogren

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma: Annika Malm

Sektionen för lärarutbildningar

Grundlärare: fritidshem: Carin Falkner och Ann Ludvigsson

Grundlärare: årskurs F-3: Maria Nord

Grundlärare: årskurs 4-6: Ingamay Larsson

Ämneslärare: årskurs 7-9: Helena Bergmann Selander

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Masterprogram i pedagogiskt arbete: Magnus Levinsson och Marianne Strömberg

Sektionen för informatik

Dataekonomutbildningen: Håkan Alm

Systemarkitekturutbildningen: Tuwe Löfström och Henrik Linusson

Systemvetarutbildningen: Carina Hallqvist och Patrik Hedberg

Magister- och masterutbildningar i informatik: Peter Rittgen