Huvudmeny

Programansvariga för utbildningsprogram vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Bibliotekarieutbildningen: Amanda Glimstedt och Katarina Michnik

Webbredaktörsutbildningen: Mikael Gunnarsson och Thomas Nyström

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation: Maria Lindh

Masterprogram: Digitala bibliotek och informationstjänster: Elena Maceviciute 

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap: Helena Francke och Mikael Gunnarsson

Sektionen för förskollärarutbildning

Förskollärarutbildningen: Camilla Carlsson

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma: Ann-Charlott Wank

Sektionen för lärarutbildningar

Grundlärare: fritidshem: Carin Falkner och Ann Ludvigsson

Grundlärare: årskurs F-3: Maria Nord

Grundlärare: årskurs 4-6: Marita Cronqvist

Ämneslärare: årskurs 7-9: Ewa Hesslow

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Masterprogram i pedagogiskt arbete: Magnus Levinsson och Marianne Strömberg

Sektionen för informationsteknologi

Dataekonomutbildningen: Håkan Alm

Systemarkitekturutbildningen: Henrik Linusson och Patrick Gabrielsson

Systemvetarutbildningen: Carina Hallqvist 

Magister- och masterutbildningar i informatik: Peter Rittgen