Huvudmeny

Termins- och periodindelning

Terminsindelning

Terminsindelningen fastställs av högskolans rektor och är samma för alla utbildningar vid akademin.

Periodsindelning

Däremot så skiljer sig periodindelningen åt enligt följande:

Informatik

HT 16
Period 1 = 2016-08-29 – 2016-11-06 (vecka 35-44)
Period 2 = 2016-11-07 - 2017-01-15 (vecka 45-02)
 
VT 17
Period 3 = 2017-01-16 – 2017-03-26 (vecka 03-12)
Period 4 = 2017-03-27 - 2017-06-04 (vecka 13-22)

Biblioteks- och informationsvetenskap / Informationsarkitektur

Periodindelning ht 2016

Period 1 = 2016-08-29--09-28
Period 2 = 2016-09-29--10-30
Period 3 = 2016-10-31--11-30
Period 4 = 2016-12-01--12-20 samt 2017-01-02--01-15 

Periodindelning vt 2017

Period 1 = 17-01-16 -- 02-19
Period 2 = 17-02-20 -- 03-22
Period 3 = 17-03-23-- 04-26
Period 4 = 17-04-27 -- 06-04

Periodindelning ht 2017

Period 1 = 2017-08-28--10-01
Period 2 = 2017-10-02--10-31
Period 3 = 2017-11-01--12-03
Period 4 = 2017-12-04--12-22 samt 2018-01-02--01-14

 

Pedagogik

Har ingen indelning i läsperioder utan följer den övergripande terminsindelningen.