Huvudmeny

Krisplan

Krishanteringsplan i händelse av olycka eller katastrof vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT är upprättad av HR och fastställd av akademichef att gälla från och med den 1 juli 2014. Här finner du bland annat information om vilka som ingår i akademins krisgrupp och vem som gör vad.

Krishanteringsplan i händelse av olycka eller katastrof vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (pdf)