Huvudmeny
Deltagare på utbildningen

2016-12-21

Utbildning i elkvalitet lockar internationellt

Högskolan har sedan ett par års tid haft utbildningar om elkvalitet. I november hölls en utbildningsdag för den första internationella gruppen.

Deltagarna, som kom från fem länder: Indien, Zambia, Botswana, Tanzania och Sydafrika, är alla ingenjörer som ansvarar för att upprätthålla elkvaliteten i respektive elnät. Under dagen fick deltagarna både teoretiska genomgångar och praktiska övningar i form av laborationer i högskolans elkraftlaboratorium. – Dagens samhälle är helt beroende av tillgång till elektrisk energi. De flesta processer både inom industrin och offentliga verksamheter stoppar i samma ögonblick som elektriciteten...