Huvudmeny
Högskolan i Borås

2017-02-15

Minskad sårbarhet i det internationella arbetet

Ett IN-team och ett UT-team. Med särskilda fokusområden ska de internationella koordinatorernas arbetssätt bli tydligare och mindre sårbart.

Internationaliseringsarbetet är något som står högt upp på högskolans agenda. För att stötta upp detta arbete finns nio internationella koordinatorer, en internationell samordnare på varje akademi, och en internationell rådgivare på rektorsnivå. Helena Gjertz är funktionsansvarig för samtliga internationella koordinatorer, samtidigt som hon har ett särskilt ansvar för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3). – Vi har det senaste året arbetat fram ett nytt arbetssätt, som...