Huvudmeny

2016-11-25

Mansförkläde väckte debatt på instagramkonto

En debatt har blossat upp på instagram och kommunikationschefen vädjar om att ta debatten i en kanal som bättre lämpar sig för diskussion.

På Textilhögskolans instagram-konto har i veckan studenter på TPU, Textil Produktutveckling berättat om sitt nystartade företag. Både studenter och medarbetare blev överraskade över den intensiva reaktion som fördes i kommentarsfältet utifrån ett genusperspektiv. Debatten, som tidvis var förhållandevis saklig, upplevdes dock som väl tuff och bör därför föras i en lämpligare kanal. – Textilhögskolans instagram-konto är till för att berätta om den verksamhet som bedrivs här och vi har tydliga...