Huvudmeny

Akademins administrativa stöd

Centralt verksamhetsstöd.

Avdelningen ekonomi

Till oss vänder du dig med frågor om fakturor, kontering, projektekonomi etc.

Ekonomer

Campusservice och IT

Hit vänder du dig med frågor som rör IT-tjänster, telefoni, post och godshantering, utskrift/kopiering och tryck, bokning av gemensamma lokaler, möblering, leverans och transport, profilartiklar m.m.

  • Servicedesk: B3, byggnad Balder, samt receptionen i Balder
  • Ärende skickas till: campusservice@hb.se

Avdelningen HR

  • Ärende skickas till: hr@hb.se
  • Personligt besök: Trapphus T3, våning C600

HR-Lön

Ansvarar för frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan.

  • Servicetelefon till HR-lön: 033-435 43 00. Telefontid varje dag kl. 08:30-11:30.

HR-specialist

Svarar på frågor kring arbetsrätt, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjnings m.m.

Avdelningen kommunikation

Hit kan du vända dig med frågor som rör webben, marknadsföring, presskontakt och studentrekrytering.