Huvudmeny

Akademistöd - teknik

Ärenden som berör ingenjörs- och teknikerutbildningar (ej textil) administreras enligt nedan.

Telefon kortnummer: 4011
Telefontid: kl 10:00-12.00

Skicka ärende via e-postadress: a1@hb.se

Utbildning

Malin Petersson

 • Tekniskt basår
 • IT-tekniker
 • Byggingenjör
 • Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Carina Lundgren

 • Energiingenjör
 • Kemiingenjör
 • Masterprogram i resursåtervinning

Ann Hallqvist

 • Industriell ekonomi - affärsingenjör
 • Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap
 • Industriell ekonomi - logistikingenjör
 • Maskiningenjör
 • Uppdragsutbildning - Bättrekonceptet

Forskning och forskningsutbildning

KronoX

Övrigt