Huvudmeny

Rutiner

Beredningsrutiner till utbildningsutskottet

Rutin för beredning av ärenden till utbildningsutskott vid A1 (pdf)

Hållbar utveckling

Rutin för nominering av examensarbete som integrerat perspektivet hållbar utveckling Dnr 481-17 (pdf)

Internationalisering

Rutin för upprättande av avtal med internationella partnerlärosäten Dnr 474-17 (pdf)
Checklista för upprättande av avtal med internationella partnerlärosäten Dnr 474-17 (pdf)'

Kursutvärdering

Rutin för kursutvärdering vid Akademin för teknik, textil och ekonomi Dnr 135-18 (pdf)

Course evaluation

Procedure for course evaluation at the Faculty of Textiles, Engineering and Business Ref no 135-18 (pdf)

Programutvärdering

Rutin för programutvärdering vid Akademin för teknik, textil och ekonomi Dnr 524-18 (pdf)