Huvudmeny

Verksamhetsplan och handlingsplaner

Verksamhetsdokument

Varje år upprättar akademin en verksamhetsplan som beskriver målsättningarna för akademin under nästkommande år. Verksamhetsplanen utgår från högskolans mål, vision och fokusområde och är styrande för akademins verksamhet. Utifrån akademins verksamhetsplan har respektive sektion utarbetat en handlingsplan som konkretiserar hur dessa mål ska uppnås.

Akademin upprättar även övergripande handlingsplaner för specifika områden med konkretisering av åtgärder kopplade till bland annat lagkrav och särskilda prioriteringar.

2017

Akademiövergripande handlingsplaner för

Handlingsplaner för