Huvudmeny

Kalendarium

Ändra filtrering

Nu visas händelser som matchar följande filtrering :
Akademin för textil, teknik och ekonomi


Sökresultat:

Mötesplats Profession-Forskning

Mötesplats Borås Forskning och profession äger rum 27-28 oktober 2016  för 15:e...

Workshop i Academic Writing

Högskolan erbjuder utbildning och handledning i akademiskt skrivande på engelska. Syftet är att få...

Sektionsmöte, design

Personalmöte, Sektionen för design

Slutseminarium: Amanda Curtis

Välkommen till slutseminarium för doktorand Amanda Curtis, inom forskarutbildningsämnet Textilt...

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt management. Agenda...

MIK - Konferens

Konferensen MIK - Medie och informationskunnighet, ges i samarbete med Lärarkonventet och Statens...

Integrera hållbarhetens tre aspekter i forskning

Diskussioner som följer på Brundtlandsrapportens syn på hållbar utveckling stipulerar att de...

Sektionsmöte, FEK och textilt management

Personalmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt management.  Sektionschef skickar...

Planeringsdagar: Textilhögskolan

Planeringsdagar för samtlig personal på Textilhögskolan. Vid förhinder, meddela närmaste chef.

Sektionsmöte + studiebesök, textilteknologi

Personalmöte och studiebesök för Sektionen för textilteknologi

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till högskolans personal och dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina...

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till högskolans personal och dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina...

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till högskolans personal och dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina...

Research on Sustainability, RoS

Syftet med denna konferens är att, över ämnesgränserna, diskutera och inspireras av högskolans...

Active Learning Classroom, minikurs

På Högskolan i Borås pågår ett arbete med att bygga upp en lokal för aktivt lärande (Active...

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till högskolans personal och dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina...

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till högskolans personal och dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina...

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till högskolans personal och dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina...

Sektionsmöte, design

Personalmöte, Sektionen för design.

OBS! Ändrat datum - GEM: Forskningspropositionen

I november lägger regeringen fram propositionen om forskning, utbildning och innovation. Det är...

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte för Sektionen för företagsekonomi ochtextilt...

892 dagar senare, med sikte mot 2025

Högskolegemensam aktivitet från lunch till lunch 8-9 december. Kvällsaktivitet ingår på torsdagen...

Personalmöte

Personalmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt management. Sektionschef skickar...

Sektionsmöte, design

Personalmöte, Sektionen för design.

Sektionsmöte, FEK och textilt management

Personalmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt management.  Sektionschef skickar...

STARK-dagen

Välkommen på årets STARK-dag - högskolans egen arbetsmarknadsdag! Boka in dagen redan nu, mer...

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt...

Sektionsmöte, design

Personalmöte, Sektionen för design.

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt...

Sektionsmöte, design

Personalmöte, Sektionen för design.

Sektionsmöte för FEK och textilt management

Personalmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt management.  Sektionschef skickar...

Sektionsmöte, design

Personalmöte, Sektionen för design.

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt...

Sektionsmöte, FEK och textilt management

Personalmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt management. Sektionschef skickar...

Sektionsmöte, design

Personalmöte, Sektionen för design.

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt...

Sektionsmöte, FEK och textilt management

Personalmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt management. Sektionschef skickar...

Professorsinstallation och doktorspromotion

Boka in denna dag för högskolans årliga professorsinstallation och doktorspromotion. Mer...

Sektionsmöte, design

Personalmöte, Sektionen för design.

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte

Utbildningsmöte/ämnesgruppsmöte för Sektionen för företagsekonomi och textilt...