Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Akademin för textil, teknik och ekonomi
2016
Välj

Mansförkläde väckte debatt på instagramkonto

En debatt har blossat upp på instagram och kommunikationschefen vädjar om att ta debatten i en kanal som bättre lämpar sig för diskussion.

Jenny Johannisson

Jenny Johannisson blir tillförordnad prorektor

På styrelsemötet den 6 oktober beslutade styrelsen att utse nuvarande vicerektor Jenny Johannisson till tillförordnad prorektor.


Budgetpropositionen presenterades för styrelsen

Rektor Björn Brorström presenterade vid dagens styrelsemöte den kommande budgetpropositionen.


Nytt ordförandeskap lyfter högskolans forskning inom kemi

Svenska Kemisamfundets sektion Teoretisk kemi, har valt Peter Ahlström, docent, som ny ordförande.


Varför finns ingen tekniker på plats vid stora evenemang?

Inblicksfrågan handlar den här gången om teknisk support i salar när man har ett evenemang på gång.


Prins Daniels Fellowship tände en gnista till entreprenörskap

Hur blir man en framgångsrik företagare? Det ville många av högskolans studenter få veta när Prins Daniels Fellowship besökte högskolan.


Prorektor avslutar sitt uppdrag på Högskolan i Borås

Martin Hellström har nu ansökt om entledigande från sitt uppdrag som prorektor vid Högskolan i Borås.


Förslag till förnyad anställning för rektor

Efter samråd med Högskolan i Borås styrelseordförande Roland Andersson ställer sig Björn Brorström positiv till en fortsättning som rektor.


Klart med tillförordnad stabschef

Anders Stenström är från och med den 12 september tillförordnad stabschef för de två nya stabsfunktionerna vid Högskolan i Borås.


Kommer inte favoritadresserna upp i GroupWise?

Kommer inte favoritadresserna upp som förslag när du ska skicka mejl via GroupWise? Då kan det hända att Favoritadressboken har kopplats ur.