Huvudmeny

2017-02-15 13:51

Minskad sårbarhet i det internationella arbetet


Ett IN-team och ett UT-team. Med särskilda fokusområden ska de internationella koordinatorernas arbetssätt bli tydligare och mindre sårbart.

Internationaliseringsarbetet är något som står högt upp på högskolans agenda. För att stötta upp detta arbete finns nio internationella koordinatorer, en internationell samordnare på varje akademi, och en internationell rådgivare på rektorsnivå.

Helena Gjertz är funktionsansvarig för samtliga internationella koordinatorer, samtidigt som hon har ett särskilt ansvar för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

– Vi har det senaste året arbetat fram ett nytt arbetssätt, som utgår från tre principer. Alla internationella koordinatorer tillhör numera antingen Team IN eller Team UT, alla har en akademitillhörighet och alla större projekt eller program ska ha minst två ansvariga koordinatorer.

– Tanken med det nya arbetssättet är att organisationen ska bli mindre sårbar, till exempel om någon blir sjuk. Ett annat syfte med den nya organisationen är att bygga upp enhetliga rutiner och en gemensam servicenivå, så att det blir tydligt vilket stöd vi erbjuder och vem studenter och anställda ska vända sig till i olika frågor.

Mer flexibilitet med mindre variation

Helena Gjertz fortsätter med att berätta att arbetet i den tidigare organisationen har sett väldigt olika ut på de dåvarande institutionerna. Till exempel kunde det handla om vilket datum studenter senast skulle lämna in ansökningar – det kunde variera en hel del. Nu arbetar vi mer fokuserat i team IN och team UT, och bygger upp gemensamma processer.

– Med den nya organisationen är vi mer flexibla och kan fånga upp de behov som finns på akademin. Vi stöttar akademierna i arbetet med att möjliggöra och utveckla internationalisering och internationella samarbeten, för en ökad kvalitet i utbildningarna.

Internationell samordnare på A1 är Jenny Balkow.

Internationella koordinatorer på A1

På A1 finns det fem koordinatorer. Gustav Kibe och Grace Zhe Gu är ansvariga för inresande studenter och Susanne Edström, Jessica Gustafsson och Kristin Rådesjö, är ansvariga för utresande studenter.

Snabbfakta om…

Gustav Kibe…Gustav Kibe

Har arbetat på högskolan sedan maj 2015, han är ansvarig koordinator inom textil, och har högskoleövergripande ansvar för inresande studenter med praktiska göromål (t.ex. bostad, försäkring, mottagning och orientation days etc.). Han är även antagningsansvarig i det interna antagningssystemet, TransIT, för utbytesstudenter.

Började studera Butikschefsprogrammet på högskolan 2011, och har varit på en utbytestermin på INHA University i Sydkorea, tog examen 2014 och blev därefter vice ordförande med studiesocialt ansvar på Studentkåren i Borås.

Grace Zhe Gu…Grace Zhe Gu

Har arbetat på högskolan sedan 2010, och har sedan dess haft varierande arbetsuppgifter för att leda till ökade internationella utbyten och samarbeten på utbildningar inom handel och IT och även teknik. Är idag ansvarig för inresandefrågor inom företagsekonomi och teknik och ansvarig för mobilitetsfrågor på affärsinformatikutbildningen. Hon har också delat ansvar i praktiska frågor för internationella studenter gällande förberedelse, mottagning och introduktion. Har tidigare varit freemover-student i Storbritannien och i Sverige.

Susanne Edström…Susanne Edström

Har arbetat på högskolan med varierande uppdrag. Initialt med klusterarbete och projektutveckling av Smart Textiles- och EU-projekt inom textilbranschen. Därefter har hon ansvarat för kurser samt undervisat och handlett studenter på Textilhögskolan och är numera ansvarig för Textilhögskolans och delar av A1:s internationaliseringsarbete och mobilitet för studenter samt lärare/personal. Har tidigare studerat och arbetet med utbildning, pedagogik och ledarskap inom olika verksamheter inom både kommun och näringsliv. Studerat i Frankrike och Kanada, och arbetat i USA, Indien och Frankrike samt haft uppdrag i Bryssel.

Jessica Gustafsson…Jessica Gustafsson

Har arbetat på högskolan sedan januari 2017. Ansvarar för utresandefrågor för teknikstudenter, praktikprogrammet Erasmus+ Praktik och jobbar högskoleövergripande med inresande studenter. Har tidigare arbetat med bland annat språkstudenter och varit engagerad i Erasmus Student Network. Har varit utbytesstudent i England samt studerat och jobbat i Frankrike.

Kristin Rådesjö…Kristin Rådesjö

Har arbetat på högskolan sedan 2010 med bland annat projektutveckling och projektledning av ett Erasmus Mundus-projekt där 11 lärosäten i Sydostasien och Europa ingick. Är numera ansvarig för stipendieprogrammet Minor Field Studies och Erasmus undervisning och fortbildning, samt ansvarig för utresandefrågor för ekonom- och civilekonomprogrammet och Event Management på Campus Varberg. Har tidigare i olika perioder studerat och arbetat i USA, Spanien, Storbritannien och Zimbabwe, samt arbetet med internationaliseringsfrågor i grund- och gymnasieskolor. I april kommer Kristin att vara tjänstledig från högskolan och en vikarie kommer att rekryteras.

Text: Helen Roseberg och Annie Klasén
Foto: Suss Wilén