Ett bra söktryck för akademin - Nyheter - Högskolan i Borås
Huvudmeny

2017-05-16 11:28

Ett bra söktryck för akademin


Även om antalet anmälningar till högskolor och universitet i Sverige minskar även i år, har flera utbildningar vid Akademin för textil, teknik och ekonomi gått bättre än föregående år.

– Det är framför allt programmen Byggingenjör, Civilekonom och Modedesign som går bättre än föregående år, men överlag har söktrycket inte minskat nämnvärt för akademins utbildningar, säger Mikael Löfström, akademichef.

Att Byggingenjörsutbildningen ökar även i år, tror programansvarige Börje Hellqvist beror på flera olika skäl.

– En stor anledning till varför söktrycket ökar för byggingenjörsutbildningen är en stark byggkonjunktur, branschens engagemang i utbildningen och ett gott rykte, säger Börje Hellqvist.

Totalt har 367 515 anmälningar till högre utbildning med start höstterminen 2017 registrerats på Antagning.se enligt Universitets- och högskolerådet, UHR. Statistiken visar på en minskning med drygt två procent jämfört med antalet sökande inför hösten 2016. Nedgången i antalet anmälningar förklaras bero, dels på små ungdomskullar, dels på rådande högkonjunktur.

Läs mer

På Universitets- och högskolerådets (UHR) webbsida kan man läsa mer om söktrycket till högskolor och universitet.

Text: Annie Klasén
Foto: Anna Sigge