Huvudmeny

Forskarutbildningen – en hjärtefråga för sektionschefen Mikael Skrifvars

Från och med årsskiftet är Mikael Skrifvars chef för Sektionen för textil materialteknik. Han fortsätter samtidigt som forskningsledare för polymerforskningen på högskolan.

Mikael Skrifvars.Vad har du för ansvarsområden i rollen som sektionschef?

− Det är ett helhetsansvar och personalansvar, med möjlighet att delegera en del av personalansvaret till en studierektor inom sektionen.

Vad ser du för möjligheter för din sektion?

− Det finns mycket stora möjligheter att utveckla sektionen, både gällande utbildningsprogrammen, men speciellt gällande forskning. Vi ska till exempel rekrytera en ny professor inom textilteknologi.

Hur stor del av din tjänst består chefskapet av?

− 60 procent.

Vad jobbar du med övrig tid?

− Jag är forskningsledare för polymerforskningen vid akademin. Denna forskning ligger både inom resursåtervinning samt inom textil materialteknik.

Mikael Skrifvars
Aktuell som: Chef för Sektionen för textil materialteknik
Ålder: 53
Bor: Fristad
Familj: Fru och två vuxna söner
Fritid: Seriösa filmer, matlagning, konstmuseer
Läser: Krigshistoria, memoarer, finlandssvensk litteratur
Gillar: Bra filmer, modern konst
Gillar inte: Kommersiell underhållning
Bra på: Vedhuggning, matlagning, vissa hantverk
Vågar: Vet inte
Drömmer om: Inget just nu
Stolt över: Min familj och min forskargrupp

Vilka utmaningar ser du i rollen som sektionschef?

− Till en början att lära känna verksamheten, medarbetarna och lite senare även studenterna. Samtidigt ska de administrativa rutinerna tas i bruk och arbetas in. En forskningsstrategi bör tas fram inom sektionen, som ska spegla högskolans och akademins forskningsstrategi.

Hur vill du vara som chef?

− Närvarande och lätt att få tag på.

Hjärtefrågor?

− Handledning av doktorander, samt att se hur de utvecklas som människor och forskare.

Hur länge har du jobbat på högskolan?

− Sedan 2003.

Vad har du jobbat med på högskolan tidigare?

− Som professor, vilket jag dock fortsätter med.

Text: Therese Rosenblad Eriksson
Foto: Martin Karlsson