Huvudmeny

Arbetsmiljö och hälsa hjärtefrågor för Olof Harbecke

Designutbildningarna och verkstäderna på Textilhögskolan är från och med årsskiftet Olof Harbeckes ansvarsområde i egenskap av sektionschef. Han vill framför allt verka för att utbildningsmiljön på forskarnivå når satta målsättningar för området textildesign. Bland hjärtefrågorna finns arbetsmiljö och hälsa bland de anställda.

Olof Harbecke.Vad ser du för möjligheter och utmaningar för din sektion?

− Nya utbildningsplatser kan skapa nya möjligheter och kanske lösa vissa trånga passager. Att MCS ETN-projektet, ett projekt och nätverk inom EU för att söka gemensamma forskningsmedel till projekt, blir en framgångssaga som banar väg för framtida möjligheter. Mer praktiskt samarbete med Konstfack och Göteborgs universitet, som jag just nu känner till bäst. Utan att ha full insikt tror jag att den samverkan som sker inom ArcInTex-nätverket kan skapa betydande möjligheter för utveckling av både design och teknik för högskolan.

− Utmaningar är att få rutiner på plats samt att behärska tjänsteplaneringssystemet TFU för min planering, överblick och prognostisering. Det är ett verktyg som bör kunna bidra till en mer hållbar arbetssituation över tid. Andra utmaningar är att få grepp om vad alla labb och tekniker kan producera. Personligen behöver jag säkert jobba på att bli mer kommunikativ.

Olof Harbecke
Aktuell som: Chef för Sektionen för design samt för Avdelningen verkstäder textil
Ålder: 48
Bor: Alingsås
Familj: Tre barn
Fritid: Hemvärnet (är stf KompC, Partille), renovering av sommarhus
Läser: Biografier och historia
Gillar: Uppriktighet, saklighet, traditioner, film, sjuk humor, sommar på västkusten, dansk design (favorit Verner Panton), listan är lång...
Gillar inte: Kränkningar, stryka skjortor
Bra på: Att renovera hus
Vågar: Ta befälet, hoppa från en C130 (en flygplanstyp, red. anm.), lita på folk
Drömmer om: Att tappa tio kilo...
Stolt över: Mina barn, min värnplikt, Högskolan i Borås

Hur stor del av din tjänst består av chefskapet och vad gör du resten av tiden?

− Formellt är jag sektionschef och ansvarig för verkstäderna på 60 procent. Det är inte klart än med arbetsuppgifter för övrig tid.

Hur vill du vara som chef?

− Tillgänglig, konsekvent, glad och ödmjuk.

Hjärtefrågor?

− Arbetsmiljö och friskvård. Jag vill skapa möjligheter för anställda att ta alla chanser till fysisk aktivitet. Detta ska också premieras på något vis, tänker jag. Jag tror att kropp och själ hör ihop och ska vårdas.

Hur länge har du jobbat på Högskolan i Borås?

− Drygt sex år.

Vad har du jobbat med på högskolan tidigare?

− Jag har huvudsakligen varit forskningssamordnare de senaste åren. I den rollen har jag bland annat varit handläggare för nämnderna rörande forskningsfrågor. Jag har också varit fackligt engagerad, ceremonimästare vid doktorspromovering med mera.

Vad har du akademisk bakgrund för övrigt?

− Jag har faktiskt läst ett år på en textilingenjörsutbildning vid Chalmers en gång i tiden, men bytte inriktning och läste till civilingenjör i kemiteknik istället.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson