Huvudmeny

Akademigemensam eftermiddag

Välkommen till akademigemensam eftermiddag med fokus på jämställdhetsintegrering.

Datum: 16 januari
Tid:
13:00-15:00
Plats:
Vestindien B+C

Inbjuden föreläsare: Patrik Edgren, en av Sveriges mer erfarna jämlikhetsexperter.

Föreläsningen kommer att ta upp följande:

  • Varför är det nödvändigt att arbeta med frågor om jämställdhet, mångfald och lika villkor? Vad är det för problem som behöver lösas? Så ser det ut i högskolevärlden.
  • Vad är orsaken till denna problematik?
  • Hur löser vi detta? Presentation av två sätt att organisera förändringsarbetet - jämställdhetsintegrering och arbetet för lika villkor.

Eftermiddagen är obligatorisk. Det bjuds på fika!

Anmäl dig senast 12 januari.

Patrik Edgren, har tidigare arbetat som jämställdhets- och arbetsmiljöexpert för Lärarförbundet. För Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning coachade Patrik under elva år olika arbetsgivare i deras arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Patrik har ansvarat för kunskapsutvecklingen i DO:s nätverk bestående av jämlikhetssamordnare från 32 av Sveriges lärosäten och är därför specialiserad vad gäller just högskolans problematiker och specifika lika villkorsarbete, med de dubbla kraven som utbildningssamordnare och arbetsgivare. Han har även erfarenhet av att utreda individärenden för Diskrimineringsombudsmannens räkning, och har deltagit i två granskningar av högskolesektorn. Under fyra år har han medverkat i jämställdhetsministerns jämställdhetsråd.


Faculty common start-up with a focus on equality integration

Date: 16 January
Time:
13:00-15:00
Venue:
Vestindien B+C

Invited lecturer: Patrik Edgren, one of Sweden’s most experienced equality experts

The lecture will address the following:

  • Why is it necessary to work with issues regarding equality, diversity and equal conditions? What are the problems that need to be solved? This is what it looks like in the higher education sector.
  • What are causing these problems?
  • How do we solve them? Presentation of two ways of organising the change work – equality integration and working for equal conditions

Note that the lecture will be held in Swedish.
This start-up is mandatory. Coffee will be served! Register no later than 12 January.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som akademins kommunikatör och adminstratör har tillgång till. Databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara. Syftet med anmälan är att veta hur många som kommer och att kunna ge restaurangen rätt underlag om antal luncher och ev specialkost.