Huvudmeny

Ledningsråd

Ledningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför akademichefens ställningstagande. Det behandlar frågor som berör utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildning. Ledningsrådet träffas varannan onsdag. 

Deltagare

Akademichef: Mikael Löfström

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad: Peter Therning
Sektionen för ingenjörsvetenskap: Michael Tittus
Sektionen för företagsekonomi och textilt management: Tina Carlson Ingdahl
Sektionen för textilteknologi: Mikael Skrifvars
Sektionen för design och Verkstäder textil: Olof Harbecke

Biträdande akademichef: Bill Andersson
Biträdande akademichef - internationalisering: Jenny Balkow
Controller: Tore Johansson
Controller: Ulrika Ekholm

Två studentrepresentanter. 

Mötesanteckningar

2017 (pdf)

2016 (pdf)

2015 (pdf)