Huvudmeny

Sektioner

Akademin för textil, teknik och ekonomi är organiserad i fem sektioner och en enhet för textilverkstäderna.

  • Sektionen för design
  • Sektionen för företagsekonomi och textilt management
  • Sektionen för ingenjörsvetenskap
  • Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
  • Sektionen för textilteknologi
  • Verkstäder textil

Sektionen för design, Sektionen för textilteknologi, delar av Sektionen för företagsekonomi och textilt management samt Verkstäder textil utgör Textilhögskolan.