Huvudmeny

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Sektionschef:

Tina Carlson Ingdahl

Affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring

Programansvarig
Rolf Appelkvist

Studierektor
Sara Hjelm Lidholm

Studierektorsområde
Redovisning och juridik

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

Programansvarig
Lars Hedegård

Studierektor
Magnus Bratt

Studierektorsområde
Textilt management

Event Management

Programansvarig
Anders Hultén

Studierektor
Daniel Hjelmgren

Studierektorsområde
Företagsekonomi/Marknadsföring, statistik och nationalekonomi

Civilekonomprogrammet

Programansvarig
Alexis Palma

Studierektor
Sara Hjelm Lidholm

Studierektorsområde
Företagsekonomi/Redovisning, management och juridik

Ekonomutbildning

Programansvarig
Alexis Palma

Studierektor
Sara Hjelm Lidholm

Studierektorsområde
Företagsekonomi/Redovisning, management och juridik

Magisterutbildning i företagsekonomi

Programansvarig
Daniel Hjelmgren

Studierektor
Daniel Hjelmgren

Studierektorsområde
Företagsekonomi/Marknadsföring, statistik och nationalekonomi

Magisterprogram i textilt management

Programansvarig
Jonas Larsson

Studierektor
Magnus Bratt

Studierektorsområde
Textilt management

Masterprogram i Fashion management och marknadsföring 

Programansvarig
Jonas Larsson

Studierektor
Magnus Bratt

Studierektorsområde
Textilt management

Masterprogram i management av digital handel

Programansvarig
Daniel Hjelmgren

Studierektor
Daniel Hjelmgren

Studierektorsområde
Företagsekonomi/Marknadsföring, statistik och nationalekonomi

Masterprogram i styrning av textila värdekedjor

Programansvarig
Jonas Larsson

Studierektor
Magnus Bratt

Studierektorsområde
Textilt management

Textilekonomutbildning

Programansvarig
Martin Behre

Studierektor
Magnus Bratt

Studierektorsområde
Textilt management