Huvudmeny

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Sektionschef:

Peter Therning

Studierektorer:

Resursåtervinning: Dan Åkesson
Samhällsbyggnad: Kimmo Kurkinen

Utbildningar och programansvariga:

Byggingenjör - Börje Hellqvist
Energiingenjör - Päivi Ylitervo
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik - Martin Bohlén 
Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande  - Agnes Nagy
Masterprogram i resursåtervinning - Anita Pettersson