Huvudmeny

Sektionen för textilteknologi

Sektionschef:

Mikael Skrifvars

Studierektor:

Magnus Bratt

Utbildningar och programansvariga:

Designteknikerutbildning - Niina Hernandez
Textilingenjörsutbildning - Olle Holmudd
Textil produktutveckling och entreprenörskap: Ann-Kristin Olsson
Magisterutbildning i textilteknik - Anders Persson
Masterutbildning i textilteknik - Anders Persson