Huvudmeny

Sektionen för textilteknologi

Sektionschef:

Mikael Skrifvars

Designteknikerutbildning

Programansvarig
Niina Hernandez

Studierektor
Magnus Bratt

Textilingenjörsutbildning

Programansvarig
Olle Holmudd

Studierektor
Magnus Bratt

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Programansvarig
Ann-Kristin Olsson

Studierektor
Magnus Bratt

Magisterutbildning i textilteknik

Programansvarig
Anders Persson

Studierektor
Magnus Bratt

Masterutbildning i textilteknik

Programansvarig
Anders Persson

Studierektor
Magnus Bratt