Huvudmeny

Akademistöd - ekonomi

Utbildning

Susanne Evertsson

 • Affärsinformatikutbildningen
 • Sekreterare Utbildningsutskottet
 • Sekreterare ledningsrådet A1
 • Studieplanering

Monica Gotfedsen

 • Event Management
 • Kurser inom Redovisning, Ekonomistyrning, KI finansiering, Nationalekonomi, Organisation/Management, samt Affärsdesign
 • Studieplanering

Ingela Hellsten

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomutbildningen
 • Kandidatutbildning i företagsekonomi
 • Magisterutbildning i företagsekonomi
 • Humaniora, Juridik och Marknadsföring
 • Uppsatsadministratör - företagsekonomi
 • Studieplanering

Internationellt

Grace Zhe Gu

 • Internationell koordinator - utbytesstudenter/samordning av partneruniversitet
 • Studievägledning internationella studenter

Övrigt

Pingpong: pingpong@hb.se