Huvudmeny
Lotta Dalheim Englund

Lotta har ordet 20 april

18 april var sista ansökningsdagen för höstens utbildningar och som ni säkert har läst har söktrycket gått ner något, två procent utslaget på landets lärosäten. Nedgången beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Högskolan följer den nationella trenden och akademins siffror analyseras i nuläget. De utbildningar som har flest sökande på Högskolan i Borås är sjuksköterskeutbildning, följd av civilekonomprogrammet, ekonomutbildningen, webbredaktör på distans samt administratörprogrammet.

Även sista ansökningsdag för att söka någon av våra doktorandtjänster har passerat. Vi fick in 31 ansökningar totalt och det ska vi vara nöjda med. Nästa steg i processen är att projektansvariga granskar ansökningarna och kallar intressanta kandidater till intervju.

Organisationsöversyn pågår

Processen kring organisationsöversynen är i full gång. Det är beslutat att akademin kommer att delas in i två sektioner, en för arbetsliv och välfärd och en för vård, från och med 1 september 2017. I tisdags hölls en förhandling om studierektorsområden med tillhörande personal. Så fort beslut är fastställt kommer samtliga medarbetare att informeras.

Den 3 maj, på nästa akademimöte, kommer vi att tala om översynen och det ges möjlighet att ställa frågor. Har ni frågor redan nu så är ni välkomna förbi mitt rum.  

I och med organisationsöversynen finns nu ett vakant uppdrag som studierektor i den nya ”vårdsektionen”. Jag hoppas att det finns ett stort intresse för ledarskap på vår akademi och jag ser fram emot att få ta del av många intresseanmälningar till detta spännande uppdrag. Skicka intresseanmälan till mig via mejl senast 28 april. Frågor om uppdragets innehåll besvaras av sektionschef Gunilla Carlsson.

Stark kandidat till polisutbildning

Innan påsk fick vi veta från den socialdemokratiska partikongressen att Borås är den starkaste kandidaten till en polisutbildning i Västsverige. Så här sa Björn Brorström bland annat i ett pressmeddelande om det hela:

”Vi har sedan tidigare uttryckt en vilja att satsa på en socionomutbildning vid högskolan och har också begärt ett höjt takbelopp för detta. Skulle vi få möjlighet att utbilda socionomer ser jag en intressant koppling mellan socionom- och vårdutbildningar och den tänkta polisutbildningen. Tillsammans skapar de en stark miljö som är av nationellt intresse”.

Högskolan går omgående igång med att undersöka hur andra lärosäten som redan har polisutbildning arbetar och vilka utbildningsmiljöer som behövs. Ingenting är klart men det är glädjande att vi är en stark kandidat.

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 16 mars

Det behövs en akademi där allas kompetens tas tillvara och där alla har samma förutsättningar och möjligheter. Som ett litet steg i rätt riktning handlar akademins temadag den 22 mars om jämställdhet och lika villkor, och jag ser det som angeläget att så många som möjligt deltar. Här finns mer information och anmälan.

På samma tema skrev Björn Brorström ett blogginlägg den 8 mars som jag varmt rekommenderar. Läs inlägget ”Akademins system inte rättvist mot kvinnor” här.

Snart har vi kommit halvvägs in i terminen och i går öppnade webbanmälan till höstens kurser och program.  Vi hoppas på ett gott söktryck och att de marknadsföringsinsatser som har gjorts under året ger resultat. Fortsätt prata varmt om våra utbildningar, vi gör ett fantastiskt jobb!

Vad gäller forskarutbildning Människan i vården gläds vi åt att flera av våra tidigare doktorander, som varit antagna vid Jönköping och Linné, valt att fortsätta sina forskarstudier i högskolans regi. Redan den 27 april sker en första introduktion till forskarutbildningen och den 1 september startar vår första obligatoriska kurs ”Människan i vården; teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner”.

Fredag den 13 oktober disputerar Gabriella Norberg Boysen och blir därmed den första som disputerar hos oss. Hurra!

I förra veckan skickade jag ut information via mejl om organisationsöversynen. Utifrån inkomna synpunkter och ytterligare diskussioner i sektionschefsgruppen har jag för avsikt att gå vidare med grundförslaget om att akademin organiseras i två sektioner, en för vård och en för arbetsliv och välfärd.

När det gäller områdesindelningen i ”vårdsektionen” är min intention att utveckla grundförslaget till att omfatta två områden, istället för tre. Det som har vägt tyngst i mitt ställningstagande att föreslå två områden är de synpunkter som framkommit och som handlar om att värna sjuksköterskeutbildningen, dess progression och att minimera ”barriärbyggande” inom såväl sjuksköterskeutbildningen som mellan grund- och avancerad nivå.

Har ni undringar angående detta, tveka inte att kontakta mig.

Den här veckan har jag och flera med mig återigen besökt Høgskolen i Østfold för att underhålla relationerna. Vi hoppas på goda sammarbeten inom både forskning och utbildning, och utan att säga för mycket tycker jag att det ser ljust ut. Det potentiella sammarbetet bygger på ömsesidiga intressen.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi har gjort flera ansökningar om externa medel. Nu ser vi fram emot utdelning!

Hälsningar Lotta

Lotta har ordet 2 februari

Lotta Dalheim Englund tar upp det som vi hunnit med hittills i år, en dryg månad in i 2017. Dessutom berör hon förslaget om organisationsöversyn, den nya verksamhetsplanen och högskolans mål för hållbar utveckling.

2016 var ett bra år och vi har mycket att vara stolta över, och faktum är att detsamma gäller för 2017. Vi har hälsat nya studenter välkomna och önskat nyexaminerade studenter lycka till, vi har skapat relationer med samarbetspartners, vi har invigt Kliniskt träningscentrum, KTC, och några av oss har redan fått artiklar publicerade, för att nämna några saker.

I april startar forskarutbildningen Människan i vården och inom kort utlyser vi sex doktrandtjänster.

För två veckor sedan fick vi besök av Høgskolen i Østfold som är en strategiskt viktig samarbetspartner till Högskolan i Borås. Vår förhoppning är att de ska förlägga doktorander till vår forskarutbildning. Vi har inlett givande diskussioner men ingenting är klart än, det vill jag vara tydlig med. Den 14 mars reser högskolans ledning till Østfold för att underhålla relationerna.

Extra glädjande var det att lyssna till våra forskargruppsledare som presenterade forskargrupperna när Østfold var här. Grupperna är väl profilerade och vi har skapat en organisation kring forskningen som visar hur kompetenta vi är!

För er som inte var med på sektionsmötena i förra veckan vill jag meddela att akademiledningen föreslår att akademin from 1 juli delas in i två sektioner. Det innebär att sektionen för arbetsliv och välfärd förblir oförändrad medan de övriga tre sektionerna slås samman till en vårdsektion. För- och nackdelar med förslaget diskuteras och sektionerna samt fackliga representanter kommer att hållas informerade om organisationsöversynen. Mer information kommer också på akademimötet den 15 februari kl. 10:00-11:30 i E310.

Vad gäller akademins verksamhetsplan så är den inlämnad och klar. Vi har startat upp många verksamheter under 2016 och nu ska vi se till att förvalta dem väl och ägna oss åt fortsatt utvecklingsarbete. Läs hela VP:n här

Nu är högskolans mål för hållbar utveckling för perioden 2017-2019 klara och i mars ska högskolans arbete för integrering av hållbar utveckling i utbildningarna granskas. Akademiernas samordnare för hållbar utveckling och berörda ansvariga inom utbildningsverksamheten kommer att involveras i arbetet. Läs mer om det här

Dessutom är det dags att nominera kurser till vårens HU-diplomering. Senast den 31/3 ska nomineringen lämnas in och diplomeringsceremonin äger rum den 11 maj. Läs mer om det här

Slutligen, en extra påminnelse om visningstillfällena för digital resultatrapportering i nya Ladok. 15 olika tillfällen ges under v. 8, 9 och 10. Anmäl dig här

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 22 december

Lotta Dalheim Englund blickar lite bakåt men mest framåt i årets sista ”Lotta har ordet”. Hon menar att vi står inför många spännande utmaningar under 2017.

Vilket år! Det är verkligen välförtjänt julledighet som väntar oss alla. Julen står för dörren och ibland känns det som att allt, precis allt, måste bli färdigt innan tomten kommer. Men det finns ju ett nytt år och nya möjligheter som väntar runt hörnet – vi har mycket att se fram emot.

Det som jag och många med mig ser fram emot extra mycket är starten av vår egen forskarutbildning i april 2017. Jag är så otroligt stolt över allas insatser som lett fram till att vi tilldelades examensrättigheter på forskarnivå i våras.  Det är en kvalitetsstämpel som vi förtjänar!

I februari utlyser vi sex doktorandtjänster och ni är flera som arbetat med de doktorandplaner som ligger till grund för tjänsterna. Totalt har 20 planer tagits fram och efter en första gallring i forskarrådet har 14 har gått vidare till nästa steg. Efter ytterligare bedömning, av Jenny Johannisson, Margaretha Ekebergh och Göran Jutengren, fattar jag det slutgiltiga beslutet om vilka doktorandtjänster som ska utlysas.  

Den 19 januari inviger vi Kliniskt träningscentrum (KTC) och ni får gärna skicka inbjudan (länk till anmälningssida) vidare till externa aktörer som ni vill ska få uppleva vår högteknologiska miljö. KTC är en stor satsning för akademin och vi kommer att göra ytterligare satsningar för att utveckla miljön under 2017.

Dagen efter, den 20 januari, kommer representanter från Högskolan i Østfold till Borås för att få reda på mer om akademin och högskolan. Vi besökte dem för några veckor sedan och nu är det deras tur att besöka oss. Förhoppningen är att vi ska inleda ett gott samarbete med våra norska kollegor.

Sist men inte minst. Tack för alla era insatser inom utbildning, forskning och samverkan under året. Med det sagt vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Hälsar
Lotta 

Lotta har ordet 17 november

Starten av en egen forskarutbildning närmar sig. Just nu pågår samtal med andra lärosäten och aktörer för att undersöka möjligheten att placera doktorander vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Det med mera berättar Lotta om den här gången.

I april 2017 planerar vi att köra i gång forskarutbildningen och arbetet med doktorandrekryteringar pågår för fullt. Befintliga doktorander inom vårdvetenskap, som är inskrivna på andra lärosäten, kommer att erbjudas en plats här och dessutom tillkommer sex nyrekryteringar.

Som ett led i det arbetet befinner jag mig i dagarna vid Høgskolen i Østfold som är en strategisk samarbetspartner till Högskolan i Borås. Här träffar vi ledning och professorer inom ”sykepleie” (omvårdnad) för att prata om det finns ett intresse för dem att placera doktorander hos oss.

Østfold är en av flera aktörer som vi kommer att föra den här typen av samtal med. En plan för hur vi ska marknadsföra oss under våren 2017 tas nu fram.

I går hade vi gemensam temadag på akademin för att följa upp arbetet kring arbetsmiljöfrågor. Det är något som jag ser som viktigt att vi ständigt arbetar med. Stort tack för engagemang och värdefulla synpunkter både vad gäller den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

Vidare är Anitra Steen en av två samordnare som utsetts av regeringen för att Ericsson-anställda ska få nytt jobb. Den 21 november kommer hon hit för att samtala med Björn Brorström om hur högskolan kan vara behjälplig i det som händer.

Den 1 december håller Centrum för arbetsliv och vetenskap seminarium på liknande tema. Läs mer om det här.  

Invigning av Kliniskt träningscentrum, KTC, är planerad till 19 januari, så boka in det i kalendern redan nu. Mer information kommer längre fram.

I början av månaden skickades preliminär verksamhetsplan med tillhörande bilagor ut per mejl. Fram tills i morgon, den 18 november, finns det möjlighet att komma med synpunkter, vilket flera av er redan gjort, bra!

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 20 oktober

Just nu är budgetfrågor i fokus för att skapa bra förutsättningar för framtiden. Lotta framhåller det som särskilt viktigt att det finns utrymme för nyrekryteringar. Men först gratulationer efter gårdagens glada nyhet.

Vi är så bra! I går under högtiden Days of Knowledge fick vi ytterligare två kurser HU-diplomerade.

  • Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp
  • Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp

Det är glädjande att vi klarar högskolans tuffa hållbarhetskrav och jag vet att det är hårt arbete som ligger bakom. Stort grattis till kursansvariga Eva Fransson, Teija Fredenlund, Agneta Kullén Engström och Maria Wolmesjö.

Hösten är här på allvar och vår verksamhet är i full aktivitet. Det händer mycket, det kan man konstatera. Jag och flera med mig fokuserar på verksamhetsplan och budgetarbete 2017-2019. I förra veckan hölls den årliga budgetdialogen med rektor där vi framhöll akademins behov.

Nyrekryteringar är något som är särskilt viktigt för oss. Det finns behov av både doktorander och seniora forskare, och inte minst en professor i vårdvetenskap. Rekryteringsarbetet sker i linje med den kompetensförsörjningsplan som finns upprättad och i det nybildade forskarrådet diskuteras bland annat inriktning på doktorandtjänster.

En annan viktig fråga under årets budgetdialog är fortsatta satsningar på Kliniskt Träningscentrum, KTC. När jag nämner det vill jag passa på att ge en liten lägesrapport för den KTC-satsning som vi gjorts hittills. Berörd personal får utbildning den här veckan och under hösten/vintern kör vi igång successivt. Till årsskiftet är tanken att vi kör fullt ut.

Jag vill också berätta att Gunilla Carlsson är utsedd till studierektor för forskarutbildning och att Annelie Sandler tar över hennes uppdrag som samordnare för forskning. Vidare ersätter Leif Sandsjö Eva-Lotta Andersson Lidén som samordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande och CVS har fått två nya akademiska ledare, Maria Wolmesjö och Rolf Solli.

Det var allt för den här gången!

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 23 september


Den här månaden präglas av att vi jobbar på bra med pågående projekt som verksamhetsplan, budget, visionsarbete och forskarutbildning.

Nu har höstterminen tagit fart och arbetet i många projekt är i full gång. Det känns roligt att vi är igång igen efter en välbehövlig semester. Just nu arbetar vi i slutskedet med en preliminär verksamhetsplan och budget. Den ska vara inlämnad sista september. Parallellt arbetar vi med kompetensförsörjningsplaner för att säkra akademins kompetens framöver.

Arbetet med inrättandet av vår forskarutbildning inom Människan i vården pågår. I nuläget behandlas allmän studieplan och kursplaner i FoU-nämnden och i december ska forskarutbildningen förhoppningsvis inrättas av högskolans styrelse.

Vi fortsätter också med arbetet med arbetsmiljön på akademin. En sammanställning är gjord av det som diskuterades under utvecklingsdagarna och detta kommer att följas upp framåt på en temadag.

Jag kan också berätta att fem medarbetare från PreHospen är på konferensen 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care  i Sitges, utanför Barcelona. Läs mer om den här. (Extern länk)

Och igår hade vi dessutom möte i akademirådet där vi fick värdefulla synpunkter på akademins visionsarbete.

Hälsningar Lotta

Lotta har ordet 25 augusti

Inför höstterminen tar Lotta fasta på det engagemang som finns bland akademins medarbetare. Arbetet med forskarutbildningen går in i ny fas och extra kraft kommer att läggas på kvalitetsledningssystemet. 

Först och främst vill jag säga tack för två fantastiska utvecklingsdagar i Hindås! Jag tar särskilt med mig två saker: engagemang och vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor om och om igen. 

I gruppdiskussioner, på tu man hand och i det stora hela möttes jag av drivna och lösningsfokuserade kollegor. För egen del bidrog alla idéer och infallsvinklar till nya tankar hos mig. Tillsammans är vi så otroligt kloka och tillsammans kan vi utveckla verksamheten – så tack för allt engagemang!

Det andra som jag vill lyfta från utvecklingsdagarna är arbetsmiljöfrågor. Det är angelägna frågor och vi ska aldrig sluta arbeta med dem. Det är en ständigt pågående process och måste så få vara. Workshopen i Hindås visade att vi har mer att ge inom området. 

Nästa vecka kommer det återigen att myllra av studenter i korridorerna och vi hälsar även tre nya utbildningar välkomna: 

Arbetet med forskarutbildningen går in i en ny fas, ansökan är godkänd och därmed intensifieras planeringsarbetet. Vi räknar med att kunna starta vår egen utbildning under 2017.

Som ni säkert vet har UKÄ lagt om sitt utvärderingssystem och ska lägga mer fokus på att granska lärosätenas egna kvalitetsledningssystem. Vårt eget kvalitetsarbete, där vi dokumenterar allt vi gör, när, hur och varför, är viktigt för oss. Det kan inte poängteras nog många gånger. Här kommer arbetet att intensifieras under hösten.

Nu några rader om vår organisation. Gunilla Carlsson fortsätter att vara chef både för Sektionen för vårdvetenskap och Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik tills vi tillsatt ny person på den sistnämnda sektionen. Isabell Fridh stöttar upp Gunilla som biträdande sektionschef. Päivi Riestola är chef över de medarbetare som finns inom medicinsk teknik.

Eva-Lotta Andersson Lidén går in som biträdande sektionschef på Sektionen för arbetsliv och välfärd. 

Vad gäller Kliniskt Träningscentrum, KTC, pågår ombyggnationsarbete på plan fem. Målare och snickare arbetar för fullt och när det är klart ska utrustningen installeras. Ventilationsarbetet tog lite längre tid än beräknat, men vi är på gång. Inom kort kommer vi att verkställa vårt eget KTC och det är häftigt!

Nu kör vi igång den här höstterminen tillsammans! 

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 25 augusti

Inför höstterminen tar Lotta fasta på det engagemang som finns bland akademins medarbetare och vikten av att komma iväg tillsammans. Arbetet med forskarutbildningen fortsätter och extra kraft kommer att läggas på vårt kvalitetsledningssystem.

Först och främst vill jag säga tack för två fantastiska utvecklingsdagar i Hindås! Jag tar särskilt med mig två saker: engagemang och vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor om och om igen.

I gruppdiskussioner, på tu man hand och i det stora hela möttes jag av drivna och lösningsfokuserade kollegor. För egen del bidrog alla idéer och infallsvinklar till nya tankar hos mig. Tillsammans är vi så otroligt kloka och tillsammans kan vi utveckla verksamheten – så tack för allt engagemang!

Det andra som jag vill lyfta från utvecklingsdagarna är arbetsmiljöfrågor. Det är angelägna frågor och vi ska aldrig sluta arbeta med dem. Det är en ständigt pågående process och måste så få vara. Workshopen i Hindås visade att vi har mer att ge inom området.

Nästa vecka kommer det återigen att myllra av studenter i korridorerna och vi hälsar även tre nya utbildningar välkomna:

·        Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

·        Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

·        Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Arbetet med forskarutbildningen går in i en ny fas, ansökan är godkänd och därmed intensifieras planeringsarbetet. Vi räknar med att kunna starta vår egen utbildning under 2017.

Som ni säkert vet har UKÄ lagt om sitt utvärderingssystem och ska lägga mer fokus på att granska lärosätenas egna kvalitetsledningssystem. Vårt eget kvalitetsarbete, där vi dokumenterar allt vi gör, när, hur och varför, är viktigt för oss. Det kan inte poängteras nog många gånger. Här kommer arbetet att intensifieras under hösten.

Nu några rader om vår organisation. Gunilla Carlsson fortsätter att vara chef både för Sektionen för vårdvetenskap och Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik tills vi tillsatt ny person på den sistnämnda sektionen. Isabell Fridh stöttar upp Gunilla som biträdande sektionschef. Päivi Riestola är chef över de medarbetare som finns inom medicinsk teknik

Eva-Lotta Andersson Lidén går in som biträdande sektionschef på Sektionen för arbetsliv och välfärd.

Vad gäller Kliniskt Träningscentrum, KTC, pågår ombyggnationsarbete på plan fem. Målare och snickare arbetar för fullt och när det är klart ska utrustningen installeras. Ventilationsarbetet tog lite längre tid än beräknat, men vi är på gång. Inom kort kommer vi att verkställa vårt eget KTC och det är häftigt!

Nu kör vi igång den här höstterminen tillsammans!

Hälsningar
Lotta

Lotta har ordet 14 juni


Den här gången talar Lotta så klart om våra nyvunna forskarrättigheter, men också om Almedalen, flyttfrukost och sommarkaffe. Mestadels handlar det om hur bra vi är tillsammans.

Tänk att två veckor redan har gått sedan UKÄ sa ja och vi beviljades examensrättigheter på forskarnivå inom Människan i vården. Jag är fortfarande otroligt stolt över det stora arbete som vi alla har lagt ner. Insatsen har verkligen varit kollektiv och jag vill att var och en tar åt sig. Utan er, utan oss, skulle det aldrig ha gått. Tack! 

Under veckorna har vi fått många grattishälsningar från flera håll. Bland annat från SÄS, kommunerna runt om i Sjuhärad, VG-regionen, Borås Stad, Göteborgs universitet, University of Brighton, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Linnéuniversitet och från medarbetare här på högskolan. Det värmer gott. 

Forskarutbildningsrättigheterna ger oss bättre förutsättning än någonsin att ta oss an det uppdrag vi har, att utbilda och forska för att göra det säkrare, kvalitetsmässigt bättre och tryggare för människan i vården. Det finns skäl att anta att attraktionskraften ökar både vad gäller studenter och medarbetare. Vill ni veta mer om var vi står just nu och vad som händer framöver så läs gärna mer här. 

Jag vill också passa på att nämna att Almedalen närmar sig. Högskolan deltar med rektor och akademier och allt går i hållbarhetens tecken. Lotta Dellve och Maria Wolmesjö kommer att hålla i A2:s seminarium som går under rubriken "Klarar chefer att leda hållbart - och vem bryr sig?". Läs mer om seminariet. 

Flytten mellan våningarna är i gång och varje morgon fram till midsommar kommer det att finnas en enklare flyttfrukost framdukad mellan kl. 08:30 och 10:00 i lunchrummet på E7. Glöm heller inte sommarkaffet på torsdag den 16 juni kl. 14:00.  Det är ett sätt att fira in sommaren och tacka för allas insatser under våren.

Glad sommar!
Lotta