Huvudmeny

Arbetsenheter

Arbetslag

Jobbar med utveckling av institutionens utbildningar.

Arbetsmiljökommittén

Akademins skyddskommitté.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen ansvarar för granskning av kursplaner innan de fastställs.

Internationella enheten

Internationella enheten organiserar vårt internationaliseringsarbete. Gruppen utvecklar samarbete mellan lärosäten utomlands och arbetar med student- och lärarutbyten.

 

Tillhörande dokument och minnesanteckningar ligger i QuickR. För att ta del av dessa klickar du på dokumentlänken på gruppsidan, loggar in med dina personalanvändaruppgifter och därefter länkas du direkt till respektive gruppmapp.