Huvudmeny

Arbetslag

Vid akademin finns sex arbetslag för lärare och doktorander som koordineras av en lektor.

Arbetsuppgifter

  • Driva kvalitetsutveckling av teori och praktik inom respektive område
  • Diskutera och arbeta fram kursplaner och litteraturlistor samt ge förslag till Beredningsgruppen
  • Ge förslag till sektionschef beträffande utbildningsförändringar och nya kurser
  • Utveckla examinationsformer

Förteckning över arbetslag

Arbetslag 1 
med särskilt ansvar för sjuksköterskeprogrammets inledande kurs, samt psykiatrisk omvårdnad och psykiatri.
Koordinator: Niklas Andersson
Mötestider och lokaler »

Arbetslag 2
med särskilt ansvar för reproduktiv hälsa, obstetrik och gynekologi.
Koordinator: Marianne Johansson
Mötestider och lokaler »

Arbetslag 3
med särskilt ansvar för akutsjukvård och medicinsk vetenskap exklusive psykiatri, obstetrik och gynekologi.
Koordinator: Angela Bång
Mötestider och lokaler »

Arbetslag 4
med särskilt ansvar för hälsofrämjande och förebyggande vård samt pediatrisk omvårdnad.
Koordinator: Lise-Lotte Jonasson
Mötestider och lokaler »

Arbetslag 5
med särskilt ansvar för grundläggande och specifik omvårdnad i teori och praktik inom sjuksköterskeutbildningen.
A koordinator: Elisabeth Lindberg
B koordinator: Kristina Nässén
C koordinator: Fredrik Ståhl 
A Mötestider och lokaler >>
B Mötestider och lokaler >>
C Mötestider och lokaler>>

Arbetslag 6
med särskilt ansvar för arbetsliv och välfärd.
Koordinator: Päivi Riestola
Mötestider och lokaler »