Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård

Beredningsgruppens uppgift är att granska nya och reviderade kursplaner inom vårdområdet inför fastställande i Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård.

Beredningsgruppen sammanträder ca var 4:e vecka om det finns ärenden att behandla och bereder förslag till nästkommande Utbildningsutskottsmöte.  

  • Ärenden ska anmälas senast 10 dagar före sammanträdet till Irene Lammassaari genom att maila till UUvard@hb.se. Markera ändringar i reviderade kursplaner på något sätt (allt nytt markeras med gult och allt som ska strykas markeras med överstruket).
  • Planera inlämning av nya kursplaner och revideringar  - ärenden som kommer in för sent behandlas inte på närmaste möte utan flyttas till nästa! 
  • En kursplan ska alltid vara fastställd i god tid före kursstart. För nya kurser som ges fristående gäller särskilda tidsramar: ny kursplan för hösttermin ska vara fastställd före 15 mars, ny kursplan för vårtermin före 15 september (mindre ändringar kan göras senare).
  • Alla ändringar i kursplaner ska skickas till Beredningsgruppen - även reviderad litteratur.
  • Lathund till Standardtexter

Dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner (gemensamma för hela HB) 

Referenssystem för litteraturlistor

Mötestider

Beredningsgruppens medlemmar 

Thomas Eriksson Ordförande
Katarina Karlsson
Emelie Källquist
Elisabeth Lindberg
Sebastian Åkerblom, studentrepresentant
Kevin Rylander, studentrepresentant, suppleant
Irene Lammassaari
, sekreterare