Huvudmeny

Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård

Beredningsgruppens uppgift är att granska nya och reviderade kursplaner inom vårdområdet inför fastställande i Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård.

Beredningsgruppen sammanträder ca var 4:e vecka om det finns ärenden att behandla och bereder förslag till nästkommande Utbildningsutskottsmöte.  

  • Ärenden ska anmälas senast 10 dagar före sammanträdet till Irene Lammassaari genom att maila till UUvard@hb.se. Markera ändringar i reviderade kursplaner på något sätt (allt nytt markeras med gult och allt som ska strykas markeras med överstruket).
  • Planera inlämning av nya kursplaner och revideringar  - ärenden som kommer in för sent behandlas inte på närmaste möte utan flyttas till nästa! 
  • En kursplan ska alltid vara fastställd i god tid före kursstart. För nya kurser som ges fristående gäller särskilda tidsramar: ny kursplan för hösttermin ska vara fastställd före 15 mars, ny kursplan för vårtermin före 15 september (mindre ändringar kan göras senare).
  • Alla ändringar i kursplaner ska skickas till Beredningsgruppen - även reviderad litteratur.
  • Lathund till Standardtexter

Dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner (gemensamma för hela HB) 

Referenssystem för litteraturlistor

Mötestider samt protokoll

Beredningsgruppens medlemmar 

Ingela Höglund, Ordförande
Thomas Eriksson
Lena Hedén
Emelie Källquist
Kristina Nässén
Natalie Bengtsson, studentrepresentant
Irene Lammassaari, sekreterare